Skal du lage pedagogisk mappe?

Result har samlet alle ressurser om pedagogisk mappe, bl.a. hva er formålet med og hva inneholder en pedagogisk mappe og hvordan du kan komme i gang med å lage din pedagogisk mappe .

All info du trenger for å komme i gang

Pedagogisk merittering

I rapporten «Innsats for kvalitet» beskrives UiT og NTNU sitt forslag til et meritteringssystem for undervisning. Dette ble vedtatt innført i Universitetsstyresak 35/16, som en forsøksordning på fem år.

Interessert i merittering ved UiT - Les om det her…

uDig - kurs i bruk av
digitale verktøy i undervisning

Digital kompetanse har blitt et sentralt emne ved alle høyere utdanningsinstitusjoner.

Gå rett til uDig.no

Siste fra bloggen vår

“Nye” websider for universitetspedagogikk

Pedagogisk kompetanse og undervisningserfaring i høyere utdanning er for tiden i vinden: Ifølge Meld. St. 16 «Kultur for kvalitet i høyere utdanning» skal pedagogisk kompetanse og undervisningserfaring vektlegges tyngre i akademia enn i dag. I høst nedsatte...

Vitenskapelig ansattes refleksjoner om utvikling av egen undervisning

Tre faglig ansatte ved Result, Ragnhild Sandvoll, Kine Dørum og Mariann Solberg* har gjennomgått en utvalg «Min undervisningsfilosofi»-tekster for å søke svar på hva faglig ansatte ved UiT trekker frem når de reflekterer over egen undervisning. I teksten «Min...

Telefon:
77 64 65 58

Epost:
postmottak@result.uit.no

Postadresse:
Result
UiT Norges Arktiske Universitet
Postboks 6050 Langnes
9037 Tromsø

Fakturaadresse:
UiT Norges Arktiske Universitet
Fakturamottak
Postboks 6050 Langnes
9037 Tromsø

Organisasjonsnummer:
970 422 528

Del dette på: