RESULT | UiT Norges Arktiske Universitet 2017

Skal du lage pedagogisk mappe?

Result har laget tre videoer om pedagogisk mappe: Hva er en pedagogisk mappe? Utvikling av pedagogisk mappe og Standard for og krav til en pedagogisk mappe. Disse kan du se ved å klikke på knappen under…

Lær mer om pedagogisk mappe

Pedagogisk merittering

I rapporten «Innsats for kvalitet» beskrives UiT og NTNU sitt forslag til et meritteringssystem for undervisning. Dette ble vedtatt innført i Universitetsstyresak 35/16, som en forsøksordning på fem år. 

Interessert i merittering ved UiT - Les om det her…

uDig - kurs i bruk av digitale verktøy i undervisning

Digital kompetanse har blitt et sentralt emne ved alle høyere utdanningsinstitusjoner.

Gå rett til uDig.no

Universitetspedagogikk

Informasjon om tilbudet og veiledning til alle som er i gang med å utvikle sin pedagogiske mappe

 

Mer…

Mikroopplæringspakker

eller MOP’er som vi kaller det er korte tutorials om bruk av verktøy i nettbasert undervisning.

Mer…

Video i undervisning

Produksjon, distribusjon, studio og WebTV-opptak

Mer…

Aktive forskningsprosjekt

Aktive forskningsarbeid ved Result

Mer…

Veiledning

Hvordan komme igang med fleksibel utdanning

Mer…

Prosjektmidler

Økonomisk støtte til Program for undervisningskvalitet

Mer…

SISTE FRA BLOGGEN TIL RESULT

Ny MOOC ved UiT: «Reformasjonen 500 år»

Er du typen som hele tiden jakter etter ny kunnskap for å forstå samfunnet bedre, eller har du aldri hatt mulighet til å studere? Nå kan du melde deg på et åpent nettkurs i historie og religionsvitenskap ved UiT. En ny MOOC produsert ved UiT gir alle mulighet til å...

read more

Telefon:
77 64 65 58

Epost:
postmottak@result.uit.no

Postadresse:
Result
UiT Norges Arktiske Universitet
Postboks 6050 Langnes
9037 Tromsø

Fakturaadresse:
UiT Norges Arktiske Universitet
Fakturamottak
Postboks 6050 Langnes
9037 Tromsø

Organisasjonsnummer:
970 422 528