RESULT | UiT Norges Arktiske Universitet 2017

Skal du lage pedagogisk mappe?

Result har samlet alle ressurser om pedagogisk mappe, bl.a. hva er formålet med og hva inneholder en pedagogisk mappe og hvordan du kan komme i gang med å lage din pedagogisk mappe .

Pedagogisk merittering

I rapporten «Innsats for kvalitet» beskrives UiT og NTNU sitt forslag til et meritteringssystem for undervisning. Dette ble vedtatt innført i Universitetsstyresak 35/16, som en forsøksordning på fem år. 

uDig - kurs i bruk av digitale verktøy i undervisning

Digital kompetanse har blitt et sentralt emne ved alle høyere utdanningsinstitusjoner.

Universitetspedagogikk

Informasjon om tilbudet og veiledning til alle som er i gang med å utvikle sin pedagogiske mappe

Mikroopplæringspakker

eller MOP’er som vi kaller det er korte tutorials om bruk av verktøy i nettbasert undervisning.

Video i undervisning

Produksjon, distribusjon, studio og WebTV-opptak

Aktive forskningsprosjekt

Aktive forskningsarbeid ved Result

Veiledning

Hvordan komme igang med fleksibel utdanning

Prosjektmidler

Økonomisk støtte til Program for undervisningskvalitet

SISTE FRA BLOGGEN TIL RESULT

Forslag til krav til pedagogisk kompetanse for ansettelse og opprykk i førsteamanuensis- og professorstillinger

Forslag til krav til pedagogisk kompetanse for ansettelse og opprykk i førsteamanuensis- og professorstillinger

Den regjeringsoppnevnte arbeidsgruppen som skulle komme med forslag til hvilke krav som skal stilles til pedagogisk kompetanse ved ansettelser og opprykk til stillingskategoriene professor og førsteamanuensis, leverte sine anbefalinger til kunnskapsminister Henrik...

read more

Telefon: 77 64 65 58

Epost: postmottak@result.uit.no

Postadresse: Result UiT Norges Arktiske Universitet Postboks 6050 Langnes 9037 Tromsø

Fakturaadresse: UiT Norges Arktiske Universitet Fakturamottak Postboks 6050 Langnes 9037 Tromsø

Organisasjonsnummer: 970 422 528