Er du typen som hele tiden jakter etter ny kunnskap for å forstå samfunnet bedre, eller har du aldri hatt mulighet til å studere? Nå kan du melde deg på et åpent nettkurs i historie og religionsvitenskap ved UiT. En ny MOOC produsert ved UiT gir alle mulighet til å studere reformasjonen.

UiT håper at denne MOOCen kan være et bidrag inn i markeringen av Reformasjonsåret, og at den kan være av interesse for folk som ønsker å erverve seg kunnskap om reformasjonsprosessen i Europa. Det er 500 år siden Martin Luther 31. oktober 1517 offentliggjorde sin kritikk av avlatshandel, forestillingen om skjærsilden og andre forhold han mislikte ved den katolske pavekirke i Europa. Kritikken var formulert gjennom 95 teser. Datoen i slutten av oktober 1517 har i ettertid blitt tatt som startpunktet for de protestantiske reformasjonsprosessene som bredte seg raskt utover Europa i løpet av 1500-tallet. Reformasjon fikk betydning både på kort og lang sikt, både kulturelt og politisk så vel som religiøst. Kurset gir en innføring i denne langvarige utviklingen der utsyn til flere europeiske land suppleres med dansk-norske forhold.

Faglig ansvarlige for kurset er førsteamanuensis Sigrun Høgetveit Berg, førsteamanuensis Rune Blix Hagen og førsteamanuensis Roald Kristiansen, alle ved Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi. Teknisk produksjon og bearbeiding er gjort ved universitetets Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi, Result.

Se mer informasjon se nyhetsoppslaget, teaser, introduksjonsvideo og selve kurset nedenfor.

Nyhetsoppslaget ved UiT

Her er en liten «teaser»

Her er en introduksjonsvideo

Her er selve kurset