Regjeringen har foreslått å endre forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. I forslaget foreslås å styrke kravene om utdanningsfaglig kompetanse, både for opprykk og ansettelse som professor og førsteamanuensis. Forslaget ble lansert før jul av en regjeringsoppnevnt komite og sendt ut på høring på nyåret med høringsfrist 3. april.

Mer enn 40 instanser har svart, inkludert UiT. UiT er tydelig i sin tilbakemelding: Ved tilsetting av faglig ansatte ved UiT er undervisnings- og forskningskompetanse like viktig. Se Khrono sin artikkel om saken.