Category: Utvikling

Poster om utvikling

Gratis workshop: Forbedre Canvas på egen hånd?

UiT og IKT-senteret har samarbeidet om en workshop den 5. og 6. desember 2017 som skal gi deltakerne en introduksjon til hvordan de kan forbedre elementer og muligheter i Canvas.  Mange har nå begynt å ta i bruk det nye LMS’et, allerede til sommeren skal alle bort fra Fronter. De fleste skal over til Canvas, og Canvas har mye bra, men det vil medføre enkelte kompromisser. Enten ift. det man er vant til eller ift. det man ønsker. I denne

Share
Posted in Canvas, E-læring, Fronter, Generelt, Opplæring, Teknologi, Utvikling, Verktøy Tagged with:

Utdeling av priser ved Det helsevitenskapelige fakultet


Det helsevitenskapelige fakultet har nå tildelt årets priser for undervisning, formidling og forskning. Prisene ble gitt til svært spennende prosjekter. For denne bloggen er utdanningsprisen av spesiell interesse. Årets vinner ”Legevaktprosjektet”, et pilotprosjekt for medisinstudentene på 3. og 4. studieår, har vakt spesiell interesse både hos studenter og ansatte. Prosjektet, med leder Catrine Wennevold, har også mottatt støtte fra “Program for undervisningskvalitet”. Oppfølging av dette prosjektet sees på med stor interesse.

Du kan lese mer om alle prisene på

Share
Posted in E-læring, Utvikling

Ergoterapi fyller 25 år med bok og konferanse

 

Ergoterapi fyller i år 25 år. Dette feieres på storstilt måte med bok og egen konferanse. Boka lanseres 7. mai, mens konferansen holde 7.-8. mai.

Ergoterapi, sammen med fysioterapi, har ellers god grunn til å være stolt over de gode tilbakemeldingene studentene gir på studienestudentbarometeret. Her gis disse studiene landets beste karakter! Du kan lese mer om studiebarometeret her. 

Share
Posted in Konferanser, Studiekvalitet, Utvikling

Levende studie- og læringssentra?


Et mangeårig forskningssamarbeid mellom forskerne Ådne Danielsen og Gunnar Grepperud ved Result, og forsker Gunilla Roos ved Uppsala universitet, har resultert i 3 omfattende rapporter om vilkår og muligheter hos studie- og læringssentra i små kommuner i N0rge og Sverige. Rapportene belyser arbeidet med voksnes kvalifisering med et særlig fokus på forholdet mellom utdanning, kompetanse og samfunnsutvikling. I denne analysen står arbeidslivets behov sentralt.

Alle de tre rapportene foreligger nå, og kan leses på denne lenka.

 

Share
Posted in Forskning, Studiekvalitet, Utvikling

Samarbeid om MatematikkMOOC

UiT – Norges arktiske universitet og HIST – Høgskolen i Sør-Trøndelag, lager nå sammen med Senter for IKT i utdanningen, videreutdanning i matematikk for lærere. Studiet retter seg mot 1.-7. trinn, med hovedvekt på mellomtrinnet. Du kan lese mer og se video om MOOCen på IKT-senteret sin hjemmeside

Share
Posted in E-læring, MOOC, Utvikling

20 søknader får støtte fra programmet “Undervisningskvalitet”

Som tidligere annonsert på denne bloggen var det gledelig mange søknader om støtte til forbedring av undervisningskvalitet. Strategisk utdanningsutvalg har nå behandlet søknadene og tildelt 20 støtte for 2015. Dette gjelder kategoriene “såkornmidler” og “utviklingsmidler”. En oversikt over alle søknadene og hvilke som har fått støtte finnes både på Strategisk utdanningsutvalg sin hjemmeside, og på prosjektets hjemmeside. 

Utlysningen av den siste kategorien “Fyrtårnmidler” er som kjent satt til 15. januar 2015. Beskrivelse av kriterier og

Share
Posted in Flexprosjekt, Studiekvalitet, Utvikling

Utlysning av prosjektmidler til styrking av undervisningskvaliteten

I løpet av kort tid vil UiT v/Strategisk utdanningsutvalg lyse ut til sammen 4,5 millioner for studieåret 2015 kroner til styrking av undervisningskvaliteten ved UiT Norges arktiske universitet.

Midlene er delt inn i tre kategorier. For samtlige kategorier gjelder at de skal gå til prosjekt som tar utgangspunkt i faglig/pedagogiske utfordringer som vil bidra til å styrke studentenes læringsutbytte og gjennomstrømming. De tidligere «Fleksmidlene» inngår i denne satsingen og er nå inndelt i to kategorier; såkornmidler og utviklingsmidler.

Såkornmidler
Det

Share
Posted in Digital eksamen, Flexprosjekt, Utvikling

Trenger du å lage enkle interaktive kart og grafer?

Enkle, interaktive kart og grafer kan være nyttig i mange sammenhenger. Google har også på dette området flere nyttige verktøy. I en artikkel i Teknisk ukeblad beskrives framgangsmåten for å lage slike presentasjoner. Synes du dette er spennende kan du lese mer her.

 

Share
Posted in Utvikling, Verktøy Tagged with:

Fint seminar om “klikkere” ved NT-fakultetet

Bruk av såkalte “klikkere” får stadig større oppmerksomhet. Mandag 19. mai arrangerte Fakultet for naturvitenskap og teknologi  et seminar om denne måten å engasjere studenter på. 

FutureLab blogg har laget et fin oppsummering av dagen. Her finner du både referat og lenker til de mest brukte programmene i dag. Oppslaget finner du her. Denne bloggen har forøvrig tidligere omtalt programmet Kahoot. Du finner dette oppslaget her.

Share
Posted in E-læring, Generelt, Teknologi, Utvikling, Verktøy

Fin omtale av WOLF hos eCampus

eCampus blogg har nå et informativt intervju med senioringeniør Stig Wennevold ved ITA om arbeidet med WOLF (Webdatabase for oppgaver- og løsningsforslag). Intervjuet gir et godt innblikk i hva WOLF er og hvilke muligheter en ser for seg framover. 

Interesserte kan lese hele intervjuet her

Share
Posted in Flexprosjekt, Utvikling, Verktøy Tagged with: