HelPed lager egne hjemmesider til hjelp for ansatte

helped sider

Vi har tidligere skrevet om etableringen av HelPed som en enhet som jobber for profesjonalisering av lærerrollen og innovasjon ved Det helsevitenskapelige fakultet. Som et ledd i arbeidet startet HelPed har vi også skrevet om det innovative arbeidet med pedagogisk poliklinikk. HelPed etablerer nå egne hjemmesider for å samle all informasjon og alle tiltak på ett sted. Du finner de nye hjemmesidene her. 

 

Share
Posted in E-læring, Generelt, Opplæring, Veiledning