Vi har tidligere skrevet om etableringen av HelPed som en enhet som jobber for profesjonalisering av lærerrollen og innovasjon ved Det helsevitenskapelige fakultet. Som et ledd i arbeidet startet HelPed har vi også skrevet om det innovative arbeidet med pedagogisk poliklinikk. HelPed etablerer nå egne hjemmesider for å samle all informasjon og alle tiltak på ett sted. Du finner de nye hjemmesidene her.