Ressurser

På denne siden vil du finne lenker til ulike ressurser som kan være nyttige i arbeidet med å utvikle pedagogisk mappe.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Kan jeg bruke den samme mappen jeg leverte i Program for pedagogisk basiskompetanse?

Pedagogisk kompetanse er ferskvare og du forventes å oppdatere og utvikle din mappe. Søkere skal dokumentere utvikling som underviser og utdanner, derfor bør den pedagogiske mappen være helt oppdatert. Kriteriene etterspør utvikling i forhold til undervisning og utdanning

Kan jeg bruke mappen jeg levert til eksamen i praktisk pedagogisk utdanning (PPU)?

Nei, denne utdanningen kvalifiserer deg for å undervise i skolen, trinn 8-13 og du skal her dokumentere pedagogisk kompetanse for høyere utdanning.

Må jeg ha gjennomført pedagogisk kurs for å søke om status som merittert underviser?

Nei, du må ikke ha tatt spesielle pedagogisk kurs, men må utvikle en pedagogisk mappe. For dem som ikke har formell pedagogisk basiskompetanse for høyere utdanning, må dokumentasjonen tilfredsstille kravene som stilles til denne i Utfyllende bestemmelser for ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Tromsø-Norges arktiske universitet (UiT) se pkt. 4.5 https://cp.compendia.no/uit/lederhandbok/209193.

For mange vil deltakelse i ulike kurs være støtten de føler de trenger.

Når kan jeg søke?

Søkere må ha minst fem års undervisningspraksis fra høyere utdanning. Søknadsfristen i 2017 er 2. mai.

Hvilke stillingskategorier omfattes av ordningen?

Den omfatter følgende stillingskategorier: Professor, førsteamanuensis, dosent, førstelektor og universitetslektor. Kriteriene for merittering er felles for alle stillingstypene. Alle søkere må tydelig knytte sin pedagogiske kompetanse og meritter til den stillingstypen de søker ut fra. Det gjelder både med hensyn til undervisning og bidrag til utvikling og innovasjon. I søknaden begrunnes merittert nivå ut fra oppgaver som ligger til stillingen og dokumentasjonen skjer ut fra dette.

Hva måles søkeren på?

Søker må dokumentere at han/hun har utviklet seg som underviser til et høyere nivå en basiskompetanse. Se også kap. 4.5 i Utfyllende bestemmelser for ansettelse og opprykk ved UiT. Kompetansen skal dokumenteres gjennom en pedagogisk mappe som vurderes ut fra følgende perspektiver

  • Søkerens arbeid med studenter
  • Søkerens beskrivelser av og refleksjon over egen undervisning

Søkerens bidrag til pedagogisk utvikling på aktuelt studieprogram og institutt

Hvor kan jeg få hjelp og støtte for å utvikle min pedagogiske mappe?

På denne nettsiden finnes informasjon og digitale hjelpemidler for meritteringsprosjektet. Du kan også oppsøke Results hjemmesider. Vi vil anbefale deg å etablere en gruppe med kolleger hvor dere arbeider sammen og støtter hverandre i dokumentasjon av pedagogiske meritter og utvikling av en pedagogisk mappe.

Pedagogisk merittering ved UiT Norges arktiske universitet

I rapporten «Innsats for kvalitet» beskrives UiT og NTNU sitt forslag til et meritteringssystem for undervisning. Dette ble vedtatt innført i Universitetsstyresak 35/16, som en forsøksordning på fem år.  Ordlyden i hele vedtaket er som følger:

(mer…)