Meritterte

Bernt Bertheussen

Bernt Bertheussen

Dosent, Handelshøgskolen, BFE-fakultetet

Se innlevet mappe

Anne Eriksen

Anne Eriksen

Førstelektor, Musikkonservatoriet, Kunstfakultetet

Se innlevet mappe

Michaela Aschan

Michaela Aschan

Professor, Norges fiskerihøgskole, BFE-fakultetet

Se innlevet mappe

Laura Janda

Laura Janda

Professor, Institutt for språk og kultur, HSL-fakultetet

Se innlevet mappe

Eli Moksnes Furu

Eli Moksnes Furu

Dosent, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, HSL-fakultetet

Se innlevet mappe (PDF)

Tove Irene Dahl

Tove Irene Dahl

Professor, Institutt for psykologi, Det helsevitenskapelig fakultet

Se innlevet mappe