Bernt Bertheussen

Bernt Bertheussen

Dosent, Handelshøgskolen, BFE-fakultetet, UiT – Norges Arktiske Universitet

Anne Eriksen

Anne Eriksen

Førstelektor, Musikkonservatoriet, Kunstfakultetet, UiT – Norges Arktiske Universitet

Tore Nesset

Tore Nesset

Professor, Institutt for kultur og språk, HSL-fakultetet, UiT – Norges Arktiske Universitet

Hilde Synnøve Blix

Hilde Synnøve Blix

Dosent, Musikkonservatoriet, Det kunstfaglige fakultet, UiT – Norges Arktiske Universitet

Jørn Hansen

Jørn Hansen

Førsteamanuensis, Institutt for kjemi, NT-fakultetet, UiT – Norges Arktiske Universitet

Maarten Beerepoot

Maarten Beerepoot

Førstelektor i kjemi Institutt for kjemi, UiT – Norges Arktiske Universitet

Astrid Strandbu

Astrid Strandbu

Professor i pedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, UiT – Norges Arktiske Universitet

Michaela Aschan

Michaela Aschan

Professor, Norges fiskerihøgskole, BFE-fakultetet, UiT – Norges Arktiske Universitet

Laura Janda

Laura Janda

Professor, Institutt for språk og kultur, HSL-fakultetet, UiT – Norges Arktiske Universitet

Siw Skrøvset

Siw Skrøvset

Dosent, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, HSL- fakultetet, UiT – Norges Arktiske Universitet

Frode Svartdal

Frode Svartdal

Professor, Institutt for psykologi, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT – Norges Arktiske Universitet

Monica A. Sundset

Monica A. Sundset

Professor i zoofysiologi ved Institutt for Arktisk og Marin Biologi (AMB), UiT – Norges Arktiske Universitet

Margrethe Easaiassen

Margrethe Easaiassen

Professor Norges fiskerihøgskole, UiT – Norges Arktiske Universitet

Vivian D. Haugen

Vivian D. Haugen

Dosent i pedagogikk/spesialpedagogikk ILP, UiT – Norges Arktiske Universitet

Eli Moksnes Furu

Eli Moksnes Furu

Dosent, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, HSL-fakultetet, UiT – Norges Arktiske Universitet

Tove Irene Dahl

Tove Irene Dahl

Professor, Institutt for psykologi, Det helsevitenskapelig fakultet, UiT – Norges Arktiske Universitet

Lena Bendiksen

Lena Bendiksen

Professor, Det juridiske fakultet, UiT – Norges Arktiske Universitet

Jahn Petter Johnsen

Jahn Petter Johnsen

Professor, Norges fiskerihøgskole, BFE-fakultetet, UiT – Norges Arktiske Universitet

Ragnhild Johanne Rensaa

Ragnhild Johanne Rensaa

Professor, Institutt for elektroteknologi, UiT Norges arktiske universitet

Kristine Helen Korsnes

Kristine Helen Korsnes

Prodekan utdanning, Merittert underviser Det juridiske fakultet, UiT Norges arktiske universitet

Sissel Eriksen

Sissel Eriksen

Førsteamanuensis i sosiologi ved Institutt for samfunnsvitenskap, HSL, UiT Norges arktiske universitet