Bernt Bertheussen

Bernt Bertheussen

Dosent, Handelshøgskolen, BFE-fakultetet, UiT – Norges Arktiske Universitet

Anne Eriksen

Anne Eriksen

Førstelektor, Musikkonservatoriet, Kunstfakultetet, UiT – Norges Arktiske Universitet

Tore Nesset

Tore Nesset

Professor, Institutt for kultur og språk, HSL-fakultetet, UiT – Norges Arktiske Universitet

Hilde Synnøve Blix

Hilde Synnøve Blix

Dosent, Musikkonservatoriet, Det kunstfaglige fakultet, UiT – Norges Arktiske Universitet

Jørn Hansen

Jørn Hansen

Førsteamanuensis, Institutt for kjemi, NT-fakultetet, UiT – Norges Arktiske Universitet

Michaela Aschan

Michaela Aschan

Professor, Norges fiskerihøgskole, BFE-fakultetet, UiT – Norges Arktiske Universitet

Laura Janda

Laura Janda

Professor, Institutt for språk og kultur, HSL-fakultetet, UiT – Norges Arktiske Universitet

Siw Skrøvset

Siw Skrøvset

Dosent, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, HSL- fakultetet, UiT – Norges Arktiske Universitet

Frode Svartdal

Frode Svartdal

Professor, Institutt for psykologi, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT – Norges Arktiske Universitet

Monica A. Sundset

Monica A. Sundset

Professor i zoofysiologi ved Institutt for Arktisk og Marin Biologi (AMB), UiT – Norges Arktiske Universitet

Eli Moksnes Furu

Eli Moksnes Furu

Dosent, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, HSL-fakultetet, UiT – Norges Arktiske Universitet

Tove Irene Dahl

Tove Irene Dahl

Professor, Institutt for psykologi, Det helsevitenskapelig fakultet, UiT – Norges Arktiske Universitet

Lena Bendiksen

Lena Bendiksen

Professor, Det juridiske fakultet, UiT – Norges Arktiske Universitet

Jahn Petter Johnsen

Jahn Petter Johnsen

Professor, Norges fiskerihøgskole, BFE-fakultetet, UiT – Norges Arktiske Universitet

Ragnhild Johanne Rensaa

Ragnhild Johanne Rensaa

Professor, Institutt for elektroteknologi, UiT Norges arktiske universitet