Hvem kan søke?

Meritteringsordningen gjelder for de fleste – men ikke alle  ansatte i undervisningstilling ved UiT Norges arktiske universitet.

Sjekk nedenfor om du kan søke.

Har du rett stilling ?

Meritteringsordningen gjelder for stillingene førstelektor, førsteamanuensis, dosent og professor. 

Ansatte i IIerstillinger kan ikke søke.

Universitetslektorer kan ikke søke merittering, men oppfordres til å satse på opprykk til førstelektor. 

Har du 5 års erfaring?

For å søke status som merittert underviser må du ha minst fem års erfaring fra undervisning i høyere utdanning. Har du deltidsstilling som underviser, skal den samlede erfaring med undervisning og veiledning tilsvare 5 år i heltids  undervisningsstilling.