Hvem kan søke?

Meritteringsordningen gjelder for de fleste – men ikke alle  ansatte i undervisningstilling ved UiT Norges arktiske universitet.

Sjekk nedenfor om du kan søke.

Har du rett stilling ?

Meritteringsordningen gjelder for stillingene førstelektor, førsteamanuensis, dosent og professor. 

Ansatte i IIerstillinger kan ikke søke.

Universitetslektorer kan ikke søke merittering, men oppfordres til å satse på opprykk til førstelektor. 

Har du 5 års erfaring?

For å søke status som merittert underviser må du ha minst fem års erfaring fra undervisning i høyere utdanning. Har du deltidsstilling som underviser, skal den samlede erfaring med undervisning og veiledning tilsvare 5 år i heltids  undervisningsstilling.

 

Har du basiskompetanse?

For å kunne søke merittering, må du ha utdanningsfaglig basiskompetanse på universitets- og høgskolenivå. Slik kompetanse kan opparbeides ved å ta kurs/utdanning eller gjennom praksis.

Formell utdanningsfaglig basiskompetanse oppnås ved å

N

Ta eksamen fra kurs som er godkjent for formålet

Ved UiT er dette Program for pedagogisk basiskompetanse. Tilsvarende kurs fra andre universitet vil også være godkjent.

N

Dokumentere at kompetansekravene er oppfylt i en pedagogisk mappe

Se UiTs utfyllende retningslinjer  om tilsetting og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, avsnitt 4.5.

Hvis du ikke har formell basiskompetanse, skal søknaden om merittering dokumentere at kravene for basiskompetanse er oppfylt. Vi anbefaler at slik dokumentasjon skjer i et vedlegg til mappen. 

Trenger du hjelp?

Kontakt oss: