Søknadsprosessen trinn for trinn

 Å søke status som merittert underviser er krevende og tar tid. Her gir vi oversikt over prosessen og tar deg gjennom den trinn for trinn.

1

Er du kvalifisert til å søke?  Sjekk om du fyller kravene

 

2

Snakk med din instituttleder. Sjekk ut hvilken støtte du kan få i søknadsprosessen i form av søkeseminar eller mentorordning. Utnytt de hjelpemidler som tilbys!

3

Lag en pedagogisk CV! Last ned mal

 

4

Har du formell basiskompetanse? Check! Hvis ikke, lag et vedlegg som dokumenterer at du oppfyller kravene til utdanningsfaglig basiskompetanse.

5

Sett deg inn i kompetansekravene for merittert underviser. Tenk grundig gjennom om kriteriene. Reflekter over om du oppfyller dem.

6

Lag et utkast til søknadsmappe. Be din mentor eller en kollega om å gi kritiske og konstruktive tilbakemeldinger. Revider! 

7

Sjekk at søknaden inneholder en tydelig og realistisk plan for din videre utvikling som underviser. Bidra til at denne planen støttes opp av instituttets anbefalingsbrev.

8

Be om at denne planen utformes som et støttebrev og inkluder den i søknaden som et vedlegg.

9

Ferdigstill søknaden med alle vedlegg. Be din mentor eller en kollega om kritiske og konstruktive tilbakemeldinger. Revider!

10

Send inn søknaden til fakultetet for kvalitetssjekk og arkivering i ePhorte. 

Trenger du hjelp?

Kontakt oss: