Norgesuniversitetet utlyser på vegne av Kunnskapsdepartementet midler til prosjekter som skal  fremme innovasjon og entreprenørskap i alle fag i høyere utdanning. Fagmiljøer som så langt ikke har kommet så langt på dette feltet prioriteres. Det samme gjør samarbeid med andre fagmiljøer. Søknadsfrist er 15. juni 2014. 

Mer informasjon med hele utlysningsteksten og søknadsprosedyrer finnes hos Norgesuniversitetet. 

entrepenør