Category: Norgesuniversitetet

Norgesuniversitetet har utlyst prosjektmidler for 2018

Midlene skal gå til prosjekter innenfor følgende områder:

  • Aktiv læring
  • Digitale læringsformer for arbeidslivet
  • Digital vurdering

Norgesuniversitetet arrangerer sin høstkonferanse 27. og 28. september 2017 i Tromsø hvor det vil bli satt av god tid til søknadsveiledning til potensielle søkere. Konferansen vil også inneholde presentasjoner fra prosjekter som Norgesuniversitetet finansierer, med vekt på å vise eksempler som kan være veiledende for søkerne.

Norgesuniversitetet har 12,5 mill. kroner til fordeling til prosjekter hvert år. Midlene fordeles imidlertid på prosjektene over to år. NUV ønsker søknader

Share
Posted in Norgesuniversitetet, Prosjektmidler

Norgesuniversitetet lyser ut midler for 2016


Norgesuniversitetet (NUV) lyser nå ut midler for 2016. Mens NUV nå i noen år har hatt en todelt en hatt en totrinns søknadsprosess med prekvalifisering om våren og endelige søknader hver høst, legger en i år  om disse rutinene og går over til én søknadsfrist.  Søknadsfristen i år er satt til 15. oktober 2015.

NUV har i år 12,5 millioner i prosjektmidler for prosjekter med oppstart i 2016 og en varighet på inntil to år. Innsatsområdene er snevret inn og beskrives nå

Share
Posted in E-læring, Generelt, Norgesuniversitetet, Teknologi

Trenger du faglig påfyll? Hva med et seminar eller en konferanse?

 

I en ellers travel hverdag ser mange etter inspirasjon og påfyll av kunnskaper. Et kurs, et seminar eller en konferanse kan kanskje bøte på dette? På denne lenka har vi gjenbrukt Norgesuniversitetet sin kalender for spennende hendelser innen fleksibel utdanning i 2015. Kanskje finner du noe spennede her?

Share
Posted in Generelt, Konferanser, Norgesuniversitetet, Opplæring Tagged with:

To prosjekter får støtte fra Norgesuniversitetet i 2015

Norgesuniversitetet operer som kjent med to søknadsrunder, en prekvailfisering og en endelig søknadsrunde. Tildig i fjor sommer ble det klart at 4 prosjekter fra UiT slapp gjenom det første nåløyet og ble oppfordret til å sende en fullestendig søknad for 2015. I alt 65 søknader ble med i denne siste runden. Rett før jul ble det klart at to av søknadene fra UiT ble tildelt støtte. De to prosjektene som har fått støtte er “Sykepleie går aMOOC” fra Helsefak

Share
Posted in E-læring, Norgesuniversitetet Tagged with:

Utfordrende oppsummering av Norgesuniversitets 10-årige livNorgesuniversitetet arrangerte 3. og 4. november sin store jubileumskonferanse i Oslo. NUV har nå jubileum – 10 år. Trolig er det like rett å snakke om et 25-årsjubileum. Forløperen til NUV, SOFF (Sentralorganet for fjernundervisning på universitets- og høgskolenivå), ble som kjent etablert allerede i 1989.

Result har på oppdrag fra Norgesuniversitetet forsket på den rollen og virksomheten NUV har hatt de siste 10 årene. Samtidig har en prøvd å se  hvilke utfordringer NUV står ovenfor i dag

Share
Posted in Forskning, Generelt, Konferanser, Norgesuniversitetet Tagged with:

To nye rapporter om digital vurdering og eksamen

Norgesuniversitetet sin ekspertgruppe for digital vurdering og eksamen har nå i juli stått bak to publikasjoner. Den ene er en veileder som retter seg mot administrative og organisatorisk sider vurdering og eksamen. Den endre er rettet mot juridiske spørsmål knyttet til arbeidet. Denne er utarbeidet av jurister på oppdrag fra ekspertgruppen. 

Veilederen finner du på denne lenka, mens den utredningen finnes her

 

Share
Posted in Digital eksamen, E-læring, Norgesuniversitetet Tagged with:

Fire UiT-søknader går videre hos NUV

I alt 13 søknader om økonomisk støtte ble i år sendt til Norgesuniversitetet (NUV) fra UiT.  NUV har som kjent en todelt søknadsprsoedyre med en prekavilifiserinsgrunde og en endelig søknadsinnbydelse. Av de 13 søknadene som ble sendt fra oss blir 4 innbudt til å gå videre med en hovedsøknad. Disse søkndene kom videre: 

  • Fysikk på nett
  • Heving av kompetanse i bruk av studierelaterte digitale verktøy. Utvikling av mentorordning for studieadministrativt- og vitenskapelig personell
  • Inkluderende musikkutdanning
  • Sykepleie går aMOOC

Konkurransen i år har vært stor

Share
Posted in E-læring, Norgesuniversitetet