Category: MOOC

Poster om Mooc-kurs

Samarbeid om MatematikkMOOC

UiT – Norges arktiske universitet og HIST – Høgskolen i Sør-Trøndelag, lager nå sammen med Senter for IKT i utdanningen, videreutdanning i matematikk for lærere. Studiet retter seg mot 1.-7. trinn, med hovedvekt på mellomtrinnet. Du kan lese mer og se video om MOOCen på IKT-senteret sin hjemmeside

Share
Posted in E-læring, MOOC, Utvikling

Result tilbyr annerledes kursmoduler i vår

Digital kompetanse har blitt et sentralt emne ved alle høgre utdanningsinstitusjoner. Så også ved UiT- Norges Arktiske Universitet. Result vil derfor denne våren tilby noen litt anneldes kursmoduler til ansatte ved UiT. Modulene er formet etter inspirasjon fra såkalte MOOC-kurs, og kjennetegnes i første rekke ved at deltakelsen i stor grad kan styres av den enkelte kursdeltaker etter behov og deltakermuligheter. Videre kjennetegnes de ved at det gjøres åpent tilgjengelig en rekke digitale læringsressurser – fra videoer til tradisjonelle

Share
Posted in E-læring, MOOC, Teknologi Tagged with:

MOOC til Norge.

Utvalget som har utredet MOOC i Norge har nå avlevert sin andre og siste del av utredningsarbeidet. Arbeidet har blitt til en NOU – nærmere bestemt NOU 5/2014, kalt “MOOC til Norge. Nye digitale læringsformer i høyere utdanning”. 

Utredningen belyser mange ulike sider ved fleksibel utdanning i Norge, og inneholder spennende lesning for alle som er opptatt av dette feltet. Hele utredningen finnes på Kunnskapsdepartementets sider. Rapporten kan også lastes ned fra samme sted. 

Share
Posted in E-læring, MOOC

MOOC for arbeidslivet

Høgskolen i Lillehammer arrangerer i samarbeid med LO, NHO, Fleksibel utdanning Norge og Norgesuniversitetet en konferanse om MOOC for arbeidslivet. Konferansen er lagt til Oslo Kongressenter 26. mai 2014. 

Konferansen tar opp viktige spørsmål om betydningen av MOOC for næringslivet sitt opplæringsbehov. Den ser også på hvilke følger MOOC vil ha for høgre utdanning sin evne og mulighet til å bidra som kompetansetilbyder.

Mer om team på konferansen, program og påmelding til konferansen finner du her.

 

Share
Posted in E-læring, MOOC Tagged with:

Bibsys lager MOOC portal og eCampus følger opp

Bibsys har nå laget en egen portal for MOOC. Tanken er å gi en oversikt over alle norske utdanningsinstitusjoner som tilbyr MOOCs.

Gjennom et samarbeid med de åpne programvaretilbyderne Canvas og edX,  tilbys også muligheten til å legge inn nye MOOC kurs i portalen om en ønsker det. Du kan lese mer om mulighetene hos Bibsys. 

Samtidig henvender eCampus seg nå til alle høyere utdanningsinstitusjoner med spørsmål om en samordning på programvaresida. Du kan lese mer om dette

Share
Posted in MOOC, Verktøy

Rapport fra HEA: Fleksibel pedagogikk og e-læring

Det britiske Higher Education Academy (HEA) publiserte for tre uker siden en rapport med fokus på pedagogikk i fleksibel læring (e-læring, Technology Enhanced Learning). Rapporten ser på mulige endringer i pedagogikken i lys av utviklingen av e-læring, enten det dreier seg om rene campus-kurs, blended learning, eller rene nettbaserte kurs. Rapporten omhandler i korte trekk hvordan e-læring kan brukes som støtte i fleksibel pedagogikk, og hvordan teknologien åpner opp for flere valgmuligheter for studenter med hensyn til

Share
Posted in E-læring, Forskning, MOOC, Universitetspedagogikk

EMOOCs2014: MOOC, makt og størrelse

Forum Rolex, EPFL

MOOC (Massive Open Online Courses) er i vinden. EMOOCs 2014, den andre europeiske MOOC-konferansen gikk av stabelen 10-12 februar i Lausanne i Sveits. Av de nærmere 500 deltakerne var hele 30 fra Norge, deriblant to av oss fra RESULT. Det er med andre ord tydelig at interessen for massive, åpne, nettbaserte kurs er stor her til lands. Foreløpig har norske universiteter og høyskoler kun produsert en håndfull MOOCer, så det

Share
Posted in MOOC

MOOC (Massive Open Online Courses) utredning.

MOOC er trolig et av de mest brukte nyordene innen fleksibel utdanning.  I løpet av 2013 var begrepet MOOC blitt allemannseie og en utfordring for alle høyere utdanningsinstitusjoner også i Norge. Rapporter og litteratur finnes allerede i store mengder.Mange har da også startet vurderingen av hvilke muligheter MOOC vil gi egen institusjon. Så også her hos oss.

Mange røster har pekt på at Norge trenger en felles forståelse og satsing på feltet. Det er derfor gledelig at Regjeringen i vår nedsatte

Share
Posted in MOOC