Høgskolen i Lillehammer arrangerer i samarbeid med LO, NHO, Fleksibel utdanning Norge og Norgesuniversitetet en konferanse om MOOC for arbeidslivet. Konferansen er lagt til Oslo Kongressenter 26. mai 2014. 

Konferansen tar opp viktige spørsmål om betydningen av MOOC for næringslivet sitt opplæringsbehov. Den ser også på hvilke følger MOOC vil ha for høgre utdanning sin evne og mulighet til å bidra som kompetansetilbyder.

Mer om team på konferansen, program og påmelding til konferansen finner du her.

MOOC i arbeid