Samarbeid om MatematikkMOOC

Samarbeid om MatematikkMOOC

UiT – Norges arktiske universitet og HIST – Høgskolen i Sør-Trøndelag, lager nå sammen med Senter for IKT i utdanningen, videreutdanning i matematikk for lærere. Studiet retter seg mot 1.-7. trinn, med hovedvekt på mellomtrinnet. Du kan lese mer og se...
Result tilbyr annerledes kursmoduler i vår

Result tilbyr annerledes kursmoduler i vår

Digital kompetanse har blitt et sentralt emne ved alle høgre utdanningsinstitusjoner. Så også ved UiT- Norges Arktiske Universitet. Result vil derfor denne våren tilby noen litt anneldes kursmoduler til ansatte ved UiT. Modulene er formet etter inspirasjon fra såkalte...
MOOC til Norge.

MOOC til Norge.

Utvalget som har utredet MOOC i Norge har nå avlevert sin andre og siste del av utredningsarbeidet. Arbeidet har blitt til en NOU – nærmere bestemt NOU 5/2014, kalt “MOOC til Norge. Nye digitale læringsformer i høyere utdanning”.  Utredningen belyser...
MOOC for arbeidslivet

MOOC for arbeidslivet

Høgskolen i Lillehammer arrangerer i samarbeid med LO, NHO, Fleksibel utdanning Norge og Norgesuniversitetet en konferanse om MOOC for arbeidslivet. Konferansen er lagt til Oslo Kongressenter 26. mai 2014.  Konferansen tar opp viktige spørsmål om betydningen av MOOC...
Bibsys lager MOOC portal og eCampus følger opp

Bibsys lager MOOC portal og eCampus følger opp

Bibsys har nå laget en egen portal for MOOC. Tanken er å gi en oversikt over alle norske utdanningsinstitusjoner som tilbyr MOOCs. Gjennom et samarbeid med de åpne programvaretilbyderne Canvas og edX,  tilbys også muligheten til å legge inn nye MOOC kurs i portalen om...