Studenter/nyutdannede lærere på NORALF-konferansen

ProTed bidro høsten 2019 for tredje gang til at studenter og nyutdannede lærere fra UiT fikk delta på NORALF-konferansen. NORALF (Nordisk konferanse for aksjonslæring og aksjonsforskning) er en møteplass der lærere, skoleledere, barnehagelærere og barnehageledere,...

Veiledningsseminaret 2019

ProTed inviterer for andre gang til seminar om veiledning av profesjonsnære masteroppgaver. Kullet som startet sin lærerutdanning i 2017 går nå i sitt andre år, og skal neste år skrive sin FoU-oppgave. Denne oppgaven er et steg på veien mot masteroppgaven, og denne...