15. august 2018 sto nærmere 170 nye grunnskolelærerstudenter klare ved UiT – Norges arktiske universitet. I løpet av de to første ukene ble de nye studentene guidet gjennom en rekke poster hvor de både skulle bli bedre kjent med yrket, studiestedet, medstudenter og ansatte samt faget de snart skulle ta fått på. Allerede etter å ha blitt ønsket velkommen av instituttleder og prosjektledere første dag, ble de delt inn i to grupper basert på studieretning.

For studentene på trinn 1-7 var første post på programmet kafedialog i gymsalen. Her ble studentene fordelt i mindre grupper på opptil 8 personer og satt sammen med en fagperson som fungerte som bordvert. I likhet med tidligere år var det tre spørsmål vi ønsker å utfordre studentene med:

  1. Hvorfor vil du bli lærer?
  2. Hva slags lærer vil du bli?
  3. Hva skal til for at du blir den læreren?

Ved å stille akkurat disse spørsmålene får vi refleksjon rundt eget studie/yrke samt fokus på læringslyst og læringsbehov. For noen kan det virke veldig direkte å gå rett på slike spørsmål bare kort tid etter oppstart, men hensikten er å styrke yrkesidentiteten deres, samt utvikle samhold og kullfølelse.

Vi ønsker ikke at hver enkelt student skulle sitte med hvert sitt svarark og skrive sine egne svar da mye av hensikten er refleksjon og samhold. Det ble derfor lagt hvite papirduker på bordene og lagt utover penner slik at alle kunne notere. Noen av studentene har hatt planer om å bli lærere lenge, mens andre er ikke helt sikre enda på om det er rette valg. Ved å utfordre studenter med ulik bakgrunn om å reflektere sammen får vi samtidig interessante notater som gir grunnlag for videre forskning.

Mens den ene gruppen var på kafedialog ble studentene på 5-10 sendt på rebusvandring på campus. Denne rebusen var organisert og gjennomført av frivillige studenter fra fjorårets kull. Rebusen skal være sosial, men også gjøre studentene mer kjent med campus.

Over de neste dagene var programmene for de ulike studieretningene noe ulik. Studentene på 5-10 skulle i løpet av kort tid velge fag og selv om mange på dette tidspunktet var (eller trodde de var) sikre på fagvalgene, så ønsket vi at alle skulle delta på fagpresentasjoner. På forhånd hadde fagpersoner fra alle fag blitt spurt om å forberede en presentasjon av faget og undervisningen på ca 45 min.  Studentene ble delt inn i tre mindre grupper (blå, rød og gul) og presentasjonene ble organisert slik at alle måtte delta på alle presentasjonene.

Den siste bolken på dagen studentene måtte velge fag hadde vi også et felles infomøte om fagvalg. Her ble det vist blant annet en presentasjon om hva rektorer ved 3 ulike skoler i Nord-Norge hadde anbefalt. (Bilde «velg praktisk, med hode / med hjerte). Videre ble det også tatt opp hvilke kombinasjoner man kunne ha og andre praktiske spørsmål. For mange oppleves nok fagvalget som en alvorlig og litt avgjørende sak, så ved å gi grundig informasjon underveis håper vi å gjøre valgene lettere.

For studentene på 1-7 som ikke skal ta fagvalg ble disse dagene til en lavvotur til Tromsdalen og ulike workshops. 5-10-studentene hadde en kortere versjon av «bli-kjent-tur» senere i oppstartuka.

Inspirert av medisinstudiets «crash course» i førstehjelp helt i oppstarten av studiet ønsket også vi å kaste studentene ut i læreryrket, og allerede den andre uken var det duket for skolebesøk hos noen av våre universitetskoler. Her skulle studentene både se læreryrket fra en faglig side og gruppevis lede deler av en skoletime. For å forberede studenten ble det gjennomført workshops i kunst og håndverk, formidling, kommunikasjon og musikk. På denne måten fikk de tips om kommunikasjon, hvordan å få elevenes oppmerksomhet, samt enkle aktiviteter som de kunne bruke.

Vårt inntrykk er at både studentene og universitetsskolene som deltar på dette opplegget er svært fornøyde. Studentene meldte at selv om det for de fleste sin del ikke var så lenge siden de selv var elever, var det noe helt annet å se skolen fra et «voksen-ståsted».  Lærere og skoleledere fra universitetsskolene melder tilbake at de møter engasjerte studenter som de gjerne vil ha tilbake. Etter skolebesøket skulle gruppene reflektere over hva som ble gjort og hva de hadde lært. Resultatene skulle presenteres til andre i grupper.

Etter nesten 2 uker med informasjon og nye inntrykk ønsket vi å avslutte det hele med en felles dag med andreårsstudentene. Dette ble gjort i form av «speed-dateing» hvor alle møttes i gymsalen. Her ble de nye studentene oppfordret til å spørre om det de ikke hadde fått svar på enda. I tillegg holdt også de to tillitsvalgte studenten fra fjorårets kull et underholdene men samtidig veldig relevant og informativt møte om «5 ting vi skulle ønske noen fortalte oss ved oppstart». Selv om både ledelse, administrasjonen og de faglige har gitt informasjon over oppstartsukene, viser det seg at studentene som var i samme situasjon for kun et år siden, er de som bidrar med den informasjonen som nye studenter oppfatter som mest relevant. Og samtidig blir studentene i alle fall litt kjent på tvers av årskullene.