ProTed er et partnerskap mellom Universitetet i Oslo og UiT Norges arktiske universitet og den faglige ledelsen ivaretas av en felles senterledelse.

Siw Skrøvset

Senterleder (UiT)

Epost: siw.skrovset@uit.no
Tlf: 77660506

 

Henning Marius Sollid

Nestleder (UIT)

 

Epost: henning.m.sollid@uit.no
Tlf: 77660499

 

Doris Jorde

Senterleder (UiO)

Epost: doris.jorde@ils.uio.no
Tlf: 77660506

 

Jan Fredrik Skogdal

Områdeleder – Universitetsskoler og profesjonell praksis (UO2)

Epost: jan.f.skogdal@uit.no
Tlf: 77660595

 

Lisbeth Bergum Johanson

Områdeleder – Digitale læringsomgivelser (UO3)

Epost: lisbeth.b.johanson@uit.no
Tlf:  78450183

 

Silje Solheim Karlsen

Områdeleder – Digitale læringsomgivelser (UO3)

Epost: silje.karlsen@uit.no
Tlf: 78450131

 

Rachel Jakhelln

Områdeleder – Utdanningsledelse og studiekvalitet (UO4)

Epost: rachel.jakhelln@uit.no
Tlf: 77660417

 

Ove Gunnar Drageset

Områdeleder – Integrerte studiedesign (Kunnskapsbase for lærerutdanning, UO5)

Epost: ove.gunnar.drageset@uit.no
Tlf: 77660463

 

Silje Sivertsvik

Rådgiver

Epost: silje.sivertsvik@uit.no

Tlf: 77660768