ProTed ved UiT – Norges arktiske universitet 

ProTed – Senter for fremragende lærerutdanning er Norges første senter for fremragende utdanning. Senteret er drevet sammen med Universitetet i Oslo og har som hovedmål å utvikle integrerte lærerutdanninger. Med integrasjon sikter vi til et helhetlig studiedesign som forener vitenskapsfag, profesjonsfag, undervisningsfag, teori og praksis. 

 

I partnerskap med

Velkommen som ny student på UiT! 

Først og fremst velkommen som ny student på grunnskolelærerutdanningen ved UiT – Norges arktiske universitet! 

På disse sidene vil du finne:

Program for oppstarten med STIL (trinn 1 til 7)
Program for oppstart med STIL (trinn 5 til 10)
Filmer med fagpresentasjoner i forbindelse med fagvalg (trinn 5 til 10)

Våre prosjekter

Her er noen av våre prosjekter. For komplett oversikt gå til prosjektoversikten.

Universitetsskoleprosjektet

Universitetsskoleprosjektet baserer seg på ideen om at det skal stilles økte krav til samhandlingen mellom universitetets lærerutdanning og universitetsskolene, enn til tradisjonelle praksis-skoler. Målet er et tett samarbeid mellom kommunen, universitetet og skoler. 

Studentintensive læringsformer (STIL)

  Frafall i løpet av lærerutdanningen eller i de første år som ny lærer er et problem både i Norge og internasjonalt. Vårt mål er å utfordrer studentene på en ny og positiv måte.

Mastertorg

  Det er viktig at studentene har kontakt med skolene når det gjelder valg av tema for masteroppgavene sine og velger noe som det kan være aktuelt i praksisfeltet. For å gjøre kontakten mellom studenter og skoler lettere har vi arrangert mastertorg siden 2018.

I tillegg er ProTed også nært knyttet til prosjektene Learning, assessment and boundary crossing in Teacher Education (LAB-TEd), Teacher education network (TEDNET) og Reaidu – Et verktøy for undervisning i samiske tema. 

Siste nyheter:

Studenter/nyutdannede lærere på NORALF-konferansen

ProTed bidro høsten 2019 for tredje gang til at studenter og nyutdannede lærere fra UiT fikk delta på NORALF-konferansen. NORALF (Nordisk konferanse for aksjonslæring og aksjonsforskning) er en møteplass der lærere, skoleledere, barnehagelærere og barnehageledere,...

les mer

Veiledningsseminaret 2019

ProTed inviterer for andre gang til seminar om veiledning av profesjonsnære masteroppgaver. Kullet som startet sin lærerutdanning i 2017 går nå i sitt andre år, og skal neste år skrive sin FoU-oppgave. Denne oppgaven er et steg på veien mot masteroppgaven, og denne...

les mer