ProTed ved UiT – Norges arktiske universitet 

ProTed – Senter for fremragende lærerutdanning er Norges første senter for fremragende utdanning. Senteret er drevet sammen med Universitetet i Oslo og har som hovedmål å utvikle integrerte lærerutdanninger. Med integrasjon sikter vi til et helhetlig studiedesign som forener vitenskapsfag, profesjonsfag, undervisningsfag, teori og praksis. 

 

I partnerskap med

Velkommen til mastertorg 28.02.2022! 

28. februar 2022 er det duket for Mastertorg ved ILP på campus Breivika i Tromsø. Torget er åpent for alle så ta gjerne en tur innom mellom kl 11 og 13.

Det vil bli 10 deltakende skoler, deriblant både universitetsskoler og andre skoler fra Troms og Finnmark. Se oversikt og beskrivelse av skolene her.

Mastertorget er en arena hvor skolene får møte våre fjerdeårsstudenter som er i startfasen med sin masteroppgave. Skolene presenterer sine utviklingsområder, noe skolen har spesiell interesse for, noe de er skikkelig gode på. Tanken er at en slik kontakt kan inspirere studentene i valg av tema for sine masteroppgaver.

Våre prosjekter

Her er noen av våre prosjekter. For komplett oversikt gå til prosjektoversikten.

Universitetsskoleprosjektet

Universitetsskoleprosjektet baserer seg på ideen om at det skal stilles økte krav til samhandlingen mellom universitetets lærerutdanning og universitetsskolene, enn til tradisjonelle praksis-skoler. Målet er et tett samarbeid mellom kommunen, universitetet og skoler. 

Studentintensive læringsformer (STIL)

  Frafall i løpet av lærerutdanningen eller i de første år som ny lærer er et problem både i Norge og internasjonalt. Vårt mål er å utfordrer studentene på en ny og positiv måte.

Mastertorg

  Det er viktig at studentene har kontakt med skolene når det gjelder valg av tema for masteroppgavene sine og velger noe som det kan være aktuelt i praksisfeltet. For å gjøre kontakten mellom studenter og skoler lettere har vi arrangert mastertorg siden 2018.

I tillegg er ProTed også nært knyttet til prosjektene Learning, assessment and boundary crossing in Teacher Education (LAB-TEd), Teacher education network (TEDNET) og Reaidu – Et verktøy for undervisning i samiske tema. 

Siste nyheter:

Studenter/nyutdannede lærere på NORALF-konferansen

ProTed bidro høsten 2019 for tredje gang til at studenter og nyutdannede lærere fra UiT fikk delta på NORALF-konferansen. NORALF (Nordisk konferanse for aksjonslæring og aksjonsforskning) er en møteplass der lærere, skoleledere, barnehagelærere og barnehageledere,...

les mer

Veiledningsseminaret 2019

ProTed inviterer for andre gang til seminar om veiledning av profesjonsnære masteroppgaver. Kullet som startet sin lærerutdanning i 2017 går nå i sitt andre år, og skal neste år skrive sin FoU-oppgave. Denne oppgaven er et steg på veien mot masteroppgaven, og denne...

les mer