Velkommen til ProTed ved UiT! 

ProTed – Senter for fremragende lærerutdanning er Norges første senter for fremragende utdanning. Senteret er drevet sammen med Universitetet i Oslo og har som hovedmål å utvikle integrerte lærerutdanninger. Med integrasjon sikter vi til et helhetlig studiedesign som forener vitenskapsfag, profesjonsfag, undervisningsfag, teori og praksis. 

 

Veiledningsseminaret 2019

Påmeldingen til årets veiledningsseminar er nå stengt.

Seminaret avholdes på Park Inn Hotel Gardermoen, 26.-27. mars 2019.

Se programmet her 

I partnerskap med

Våre prosjekter

Her er noen av våre prosjekter. For komplett oversikt gå til prosjektoversikten.

Universitetsskoleprosjektet

Universitetsskoleprosjektet baserer seg på ideen om at det skal stilles økte krav til samhandlingen mellom universitetets lærerutdanning og universitetsskolene, enn til tradisjonelle praksis-skoler. Målet er et tett samarbeid mellom kommunen, universitetet og skoler. 

Masterutdanning

 Som første universitet i Norge innførte UiT integrert master på lærerutdanningene. 

Lære å veilede

Høsten 2010 startet UiT «Pilot i Nord» som ga en femårig master i lærerutdanning for 1.-7. og 5.-10. trinn. Dette innbar en stor endring; fra en fireårig grunnskole-lærerutdanning til å veilede og uteksaminere over 60 masterstudenter i året.

Studentintensive læringsformer (STIL)

  Frafall i løpet av lærerutdanningen eller i de første år som ny lærer er et problem både i Norge og internasjonalt. Vårt mål er å utfordrer studentene på en ny og positiv måte.

Masterkonferansen

 Den første masterkonferansen for lærerstudenter ved UiT ble avholdt i 2015. Konferansen går over to dager.  

Siste nyheter:

UiT utvider suksessordning

Tirsdag møttes alle rektorene fra universitetsskolene i Tromsø for å markere at universitetsprosjektet ved UiT blir utvidet i både tid og antall skoler. F.v Berit Grindstein, Bjerkaker skole, Birgit Ovesen, Kroken skole, Janne Johansen, Fagereng skole, Kent Johansen,...

les mer

Siste blogginnlegg:

BarnSted ved UiT

ProTeds virkeområde er hovedsakelig lærerutdanningene på barneskole, ungdomsskole og videregående, men denne høsten har vi også støttet prosjekter på andre utdanninger, deriblant Universitetsbarnehageprosjektet i Tromsø (UbiT) og BarnSted Ideen om universitetsskoler,...

les mer