Lærerstudent Magnus Jensen fant den perfekte skolen for feltarbeid til sin masteroppgave da han besøkte Mastertorget ved UiT Norges arktiske universitet.

 

26 grunnskoler fra Tromsø, Tranøy, Lenvik og Harstad kom til Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved UiT i Tromsø for å fortelle om seg selv. Her møtte de grunnskolelærerstudenter på jakt etter samarbeidspartnere til egen forskning.
– Mastertorget er perfekt for oss. Her treffer vi studentene som kan bli morgendagens kolleger. Her får vi fortalt om skolen vår og våre satsingsområder, og her kan studenter bli inspirert til å forske hos oss når de skal skrive sin masteroppgave, sier Torill Sommerlund, fagleder på Mortensnes skole i Tromsø.

Inspirert
En av studentene som brukte mye tid på Mastertorget, var Magnus Jensen. 4-årsstudenten på GLU 1.-7.trinn var på jakt etter innspill til en praksisnær problemstilling til sin masteroppgave.
– Jeg vil gjerne ha fokus på læreplanarbeid i matematikk, og Mastertorget gjør at jeg får snakket med mange forskjellige skoler, sier Jensen. På den faglige speed-daten med de 26 skolene, ble han stående lenge på standen til Mortensnes skole.
– De inspirerte meg veldig. Jeg liker hvordan de tenker, hører at de har kommet langt og har et godt fokus på utviklingsarbeid på skolen. Det er noe også jeg brenner for, sier Jensen.

Motivasjon
Også Marius Norbye bruke mye tid til å snakke med skoleledere fra forskjellige skoler.
– Jeg ønsker å skrive en masteroppgave om motivasjon og i dag har jeg snakket med flere skoler for å få innsikt i hvordan de tenker om temaet mitt. Det har vært veldig nyttig, med gode innspill fra flere skoler, sier 4-årsstudenten på GLU 1.-7.-trinn.

Samtlige skoler
En av skolelederne studentene møtte, var rektor Egil K. Hansen fra Gibostad skole. Sammen med samtlige andre skoler fra Lenvik kommune, var Hansen i Tromsø med håp om å rekruttere nye kolleger.
– Lenvik kommune har satset tungt på digitalisering og digital opplæring. Men som så mange andre mangler vi lærere, sier Egil K. Hansen. På Mastertorget traff han blant andre 4-årsstudentene på GLU 5.-10.trinn, Vilde Cecilie Isaksen, Charlotte Heggli og Annette Starheim. De var på jakt etter en skole som hadde fokus på kombinasjonen matematikk og digitalisering.

Digital matte
– Nettbrett til alle elever og lærere i hele kommunen gjør at vi finner gode digitale løsninger for mange fag, men det er utfordrende i matematikkfaget. Det hadde vært utrolig spennende om vi fikk noen studenter med på lag for å utvikle noe sammen, sier Gibostad-rektoren.
– Mange skoler har fokus på digitalisering, lesing og skriving. At Gibostad skole også ønsker flere digitale løsninger i matematikkfaget, er absolutt interessant, sier Charlotte Heggli.

På studentjakt
Også fra Hagebyen skole i Harstad, var rektoren på jakt etter studenter.
– Vi vil gjerne ha studenter i praksis og studenter som driver forsknings- og utviklingsarbeid på vår skole, sier rektor Magne Johansen. Sammen med lærer Ida Kristine Bjørvik hadde han også et ønske om å gjøre skolen kjent med tanke på rekruttering av framtidige kolleger.

 

Saken er skrevet av Stig Brøndbo og opprinnelig publisert på UiTs nettsider.
Alle bilder: Stig Brøndbo.