ProTed inviterer for andre gang til seminar om veiledning av profesjonsnære masteroppgaver. Kullet som startet sin lærerutdanning i 2017 går nå i sitt andre år, og skal neste år skrive sin FoU-oppgave. Denne oppgaven er et steg på veien mot masteroppgaven, og denne gangen har vi valgt å se fram mot selve masteroppgaven. Både oppgavens innhold, relevansen for skolefeltet, forholdet mellom fagdidaktikk og pedagogikk/PEL; alt dette vil ha betydning for veiledningen som skal gis. Vi har derfor valgt følgende tittel og tematikk for seminaret:

Hva er en profesjonsrettet masteroppgave i lærerutdanningen?

Denne gangen ønsker vi også våre kolleger fra 8-13 hjertelig velkommen, her er det også erfaringer som vi gjerne deler.

Tid: 26.-27.mars 2018
Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen.
Målgrupper: Fagdidaktikere og pedagoger i grunnskolelærerutdanningene
Kostnad:  ProTed dekker dagpakker og middag. Deltakerne dekker reise og overnatting.

Merk: Det er til sammen 60 plasser og hver lærerutdanningsinstitusjon kan melde på maksimalt 5 deltakere. Målgruppen er primært fagpersoner, men studieledere kan også være med. Det er ikke mulig å delta kun på deler av seminaret. Dersom noen institusjoner ønsker å delta med flere, ta direkte kontakt med ProTed ved Silje Sivertsvik (silje.sivertsvik@uit.no).

Velkommen til seminar!

Påmeldingen er stengt.

 

Program

Tirsdag 26.mars

11.00:   Innledning: Hvorfor et slikt seminar og denne tematikken? Hensikt, innramming og presentasjoner av deltakerne (Doris Jorde og Siw Skrøvset, ProTed).
12.00:   Hva er en profesjon? (Kåre Heggen, Høgskulen i Volda)
13.00:   Lunsj
14.00:   Hvem skriver studentene profesjonsrettede masteroppgaver for? Introduksjon (Hilde Sollid, UiT) og diskusjon i grupper på tvers av institusjoner.
15.00:   Masterstudenters bidrag i forskningsprosjekter; noen muligheter. (Guri Nortvedt, UiO).
15.45:   Kaffepause
16.00:   Hvordan kan en god profesjonsrettet masteroppgave se ut? Presentasjon av eksempler fra 5-10 og 8-13 (Hilde Sollid og Solveig Karlsen, UiT og Doris Jorde, UiO)
Analyse og videre drøfting i grupper ut fra tilhørighet i 1-7, 5-10 og 8-13.
18.00:   Slutt på det faglige programmet

20.00:   Felles middag (påmelding)

 

Onsdag 27.mars

Hvordan utvikle oppgavenes relevans for skolefeltet?

09.00:   Med bakgrunn i masteroppgavene som har vært skrevet i grunnskolelærerutdanningen i Tromsø (Pilot i Nord) og ved 8-13, UiO: Hvilken tematikk er berørt, hvilke fag er de skrevet i og hvilken metode er brukt? Hva ser vi av tendenser, og går vi rett vei? (Ove Drageset, UiT og Doris Jorde, UiO) Innledning og diskusjon (i grupper).
10.30:   Pause
10.45:   En nyutdannet masterlærer deler sine erfaringer om hva slags kompetanse han har utviklet og hvordan han tar denne i bruk i arbeidet sitt (lærer, Tromsø). Innlegg + spørsmål og diskusjon.
12.00:   Utvikling av veilederkompetanse: Profesjonelle læringsfellesskap for masterveiledere (Rachel Jakhelln, UiT)
12.30:   Eksempler på samarbeid med universitetsskoler/lærerutdanningsskoler om masteroppgavene.
– Nytt Finnut-prosjekt om veiledning og vurdering av profesjonsrettede masteroppgaver i GLU (Rachel Jakhelln og Siw Skrøvset, UiT)
– «Mastertorg»: møteplass for skoler, studenter og lærerutdannere på campus (Siw Skrøvset, UiT) .
13.00:   Hva tenker dere nå, og hvilke ideer og erfaringer kan vi dele med hverandre? Erfaringsdeling i grupper som oppsummeres i plenum.
13.45:   Oppsummering, evaluering og hva vi tenker om neste års seminar.
14.00:   Lunsj og vel hjem.