Slik vil de bruke digitale verktøy i skolen

Slik vil de bruke digitale verktøy i skolen

Forskerne skulle se nærmere på bruken av digital læring i barneskolen. Endte opp med å endre hele lærerutdanningen. I fjor kom regjeringens digitale strategi for skolene i Norge, som skal ta landets skoleelever inn i den teknologiske framtiden. Men da forskere ved UIT...