Introduksjon til modulen nettbaserte diskusjoner og samhandling på nett

Presentasjon av modul 3

 

Tematisk er kurset delt i to hovedbolker: I første del ser vi på tekstbaserte diskusjoner, og arbeider med den pedagogiske begrunnelsen for å arbeide med både asynkrone og synkrone diskusjoner i ulike sammenhenger. Vi ser videre på hvilke fortrinn og begrensninger ulike typer nettdiskusjoner har, og ser på hvordan man som fagansvarlig kan starte og følge opp nettbaserte diskusjoner. Du får også teoretiske innspill og en praktisk innføring  i hvordan du bruker diskusjonsverktøyet «Forum» i Fronter, og hvordan du oppretter og bruker diskusjonsgrupper på Facebook. Sist i denne delen viser vi til ulike eksempler fra forskjellige undervisningsopplegg. I andre del av kurset ser vi på en annen nettbasert samarbeidsform; web-møter, hvor deltakerne kommuniserer ved hjelp av lyd og bilde. Vi ser også her på de pedagogiske begrunnelsene for å bruke web-møter, og går inn på både muligheter og begrensninger ved denne arbeidsformen. Her gis det også en praktisk innføring i web-møteverktøyene Adobe Connect og Skype Business (Lync). Vi viser også til eksempler på bruk av webmøter i ulike undervisningsopplegg Praktiske øvelser i bruk av diskusjonsverktøy i Fronter og på Facebook, samt i gjennomføring av web-møte inngår også i kurset. Du finner undervsningsvideoer som du kan bruke når det passer deg i menyen til høyre.

Eget arbeid:

  • Delta i a-synkron, tekstbasert nettbasert diskusjon
  • Opprette diskusjon i Fronter
  • Opprette diskusjon i Facebook

Nettbasert støtte:

  • Diskusjonsforum i Fronter og diskusjonsgruppe i Facebook
  • Webmøte(r) som avtales i løpet av perioden