Etikk og personvern i nettbasert samhandling og undervisning

I denne videoen gjennomgås etiske perspektiver ved nettbasert samhandling. Vi går her både inn på spørsmål som har betydning for tekstbasert samhandling og for lyd-bildebasert samhandling.