Bruk av webmøter i undervisning og veiledning

 

 

Her får du en innføring i de pedagogiske aspektene ved å bruke lyd-og-bilde-møter i undervisningen, samt noen tips om hvordan et såkalt web-møte kan gjennomføres på en god måte. Videre finner du her videoer som gir en praktisk innføring i hvordan du bruker web-møteverktøyene Adobe Connect og Lync.