Våre tema

Dette er en oversikt over alle hovedtemaene på Reaidu. På disse sidene finner du bakgrunnsstoff og tips til videre fordypning om aktuelle temaer. 

Introduksjon: Om samene

Her finner du en kort introduksjon om samene, hva som definerer samene som urfolk og om samiske språk, institusjoner og nasjonale symboler.

Identitet

Hva vil det si å være urfolk? Å være same? Hva er det som gir samer deres identitet? Her kan du lese om identitet, urfolk og mangfold. 

Utdanning

Samiske forhold er i dag en mer eller mindre integrert del av  læreplanverket i det norske utdanningssystemet. Her kan du lese om ulike temaer knyttet til skole og utdanning. 

Litteratur, film og media

Litteratur har alltid vært en sentral del av samisk samfunnsliv. I dag er også film og media viktige kulturuttrykk. Her kan du lese mer om litteraturhistorie, samiske forfattere, film og media.

Musikk

Samisk musikk er i utgangspunktet musikk laget av samiske artister. Her kan du lese om joik, populærmusikk og festivaler. 

Språk

Sápmi/Sábme/Saepmie er preget av mangfold. Her kan du lese om de samiske språkene, språkhistorie, språkpolitikk og bruk av samisk språk. 

Kunst

Kunst kommer til uttrykk på mange måter i samiske samfunn. Her kan du lese om moderne samisk kunst og arkitektur.

duodji/duodje/ duedtie

En form for samisk kunst er duodji, også kalt samisk håndverk eller brukskunst. Her kan du lese om hva duodji er, samt om ulike former for duodji. 

Historie, samfunn og politikk

Når den samiske historien starter, er uvisst. Her kan du lese mer om samisk historie, urfolksbevegelsen, rettighetskamp, og samepolitikk. 

Mat

Det samiske kjøkkenet er definert av råvarene og tilgangen på råvarer. Noen matretter er mer eksplisitt samiske enn andre. Her kan du lese om tradisjonsmat, festivalmat og oppskrifter. 

Helse

Her kommer det innhold om helsetilstanden i den samiske befolkningen, helsefaglig forskning, kommunikasjon, og tradisjonell helbredelse.

Religion

Religion i de samiske samfunnene i dag er et mangfoldig fenomen. Her kan du lese om samisk religion før kristendommen, læstadianismen og «samisk religion» i dag. 

Naturbruk og næringer

Primærnæringer og naturbruk står sterkt i samisk samfunn, kultur og selvforståelse. Her kan du lese om reindrift, fiske og landbruk, samt reiseliv og tradisjonell kunnskap. 

Kjønn

Kjønn spiller, som i de aller fleste samfunn, en rolle i de samiske samfunnene. Her kan du lese om kjønn og seksualitet i Sápmi. 

FNs bærekraftsmål

Her kan du lese om FNs bærekraftsmål og hvordan de er relatert til samene som urfolk.