Våre tema

Dette er en oversikt over alle hovedtemaene på Reaidu. På disse sidene finner du bakgrunnsstoff og tips til videre fordypning om aktuelle temaer. 

Språk

Sápmi/Sábme/Saepmie er preget av mangfold. Her kan du lese om de samiske språkene, språkhistorie, språkpolitikk og bruk av samisk språk. 

Identitet

Hva vil det si å være urfolk? Å være same? Hva er det som gir samer deres identitet? Her kan du lese om urfolk og mangfold. 

Utdanning

Samiske forhold er i dag en mer eller mindre integrert del av  læreplanverket i det norske utdanningssystemet. Her kan du lese om ulike temaer knyttet til skole og utdanning. 

Litteratur

Med sin opprinnelse i joik og samisk fortellertradisjon, har samisk litteratur alltid vært en sentral del av samisk samfunnsliv. Her kan du lese om samisk litteraturhistorie og samiske forfattere. 

FNs bærekraftsmål

Her kan du lese om FNs bærekraftsmål og hvordan de er relatert til samene som urfolk. 

Kunst

Kunst i betydningen skapende kreativ virksomhet kommer til uttrykk på mange måter i samiske samfunn. Her kan du lese om duodji/duodje/duedtie, arkitektur og film. 

Musikk

Samisk musikk er i utgangspunktet musikk laget av samiske artister. Her kan du lese om joik, populærmusikk og festivaler. 

Historie, samfunn og politikk

Når den samiske historien starter, er uvisst. Her kan du lese mer om samisk historie, urfolksbevegelsen, rettighetskamp, og samepolitikk. 

Mat

Det samiske kjøkkenet er definert av råvarene og tilgangen på råvarer. Noen matretter er mer eksplisitt samiske enn andre. Her kan du lese om tradisjonsmat, festivalmat og oppskrifter. 

Religion

Religion i de samiske samfunnene i dag er et mangfoldig fenomen. Her kan du lese om samisk religion før kristendommen, læstadianismen og «samisk religion» i dag. 

Helse

Her kommer det innhold om helsetilstanden i den samiske befolkningen, helsefaglig forskning, kommunikasjon, og tradisjonell helbredelse.

Næringer

Primærnæringer og naturbruk står sterkt i samisk samfunn, kultur og selvforståelse. Her kan du lese om reindrift, fiske og landbruk, samt reiseliv og tradisjonell kunnskap. 

Kjønn

Kjønn spiller, som i de aller fleste samfunn, en rolle i de samiske samfunnene. Her kan du lese om kjønn og seksualitet i Sápmi.