Identitet

Identitehta

Sápmi/Sábme/Saepmie er preget av mangfold. Samer lever i bygd og by, langs kysten og på vidda, og har et mangfold av yrker og levesett. Samene lever i fire land – Norge, Sverige, Finland og Russland. I Norge er samene i all hovedsak en del av det norske samfunnet – samtidig som det samiske samfunnet/de samiske samfunnene er en egen og viktig størrelse i seg sjøl.

Kvinne i kofte

Foto: Ørjan Marakatt Bertelsen