Språk

Giella

Sápmi/Sábme/Saepmie er preget av mangfold. Navnene som er brukt her, er et uttrykk for det. Sápmi er nordsamisk, Sábme er lulesamisk og Saepmie er sørsamisk. I tillegg til disse tre områdene finnes både pitesamisk og skoltesamisk innafor Norges grenser, og det er vanlig å snakke om både sjøsamer og markasamer. 

Close up of colorful reindeer rig belt used for pulling sledge

Foto: Creative Commons