Formålet med Reaidu er å bidra til økt kunnskap om samisk historie, samfunn og kultur. Reaidu er et nordsamisk ord som betyr verktøy og utales som /reæjdo/, et passende ord siden vi med dette nettstedet håper å gi studenter, forelesere og andre interesserte et godt verktøy i undervisningen av samiske temaer. 

Nettsiden er organisert i sentrale temaområder, og er satt opp slik at du enkelt kan navigere deg frem til områder du er interessert i. Reaidu dekker bredt, men er ikke en fullstendig innføring i alt som har med samisk kultur, samfunn og historie å gjøre. Vi oppdaterer og utvider nettsiden kontinuerlig, og du kan derfor oppleve at noen temasider ikke er ferdig utviklet.

Reaidu er utviklet av UiT Norges arktiske universitet ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Senter for samiske studier er vertskap og har ledelsen i utviklinga av Reaidu.

Samiske søljer og sjal

Foto: Ørjan Marakatt Bertelsen