Kjønn

Sohkabealli

Kjønn spiller, som i de aller fleste samfunn, en rolle i de samiske samfunnene. For en stor del er det liten forskjell mellom det norske flertallssamfunnet og de samiske samfunnet når det gjelder kjønnsforskjeller. Når det gjelder yrkesvalg, økonomi, helse og bosetting, følger de samiske samfunnene i all hovedsak det norske samfunnet. Samtidig er det kulturtrekk og sosiale situasjoner i samiske sammenhenger der kjønn virker annerledes. Her kommer det tekster om blant annet kjønn, seksualitet og likestilling, og vold og overgrep. 

To jenter og en gutt iført kofte

Foto: Ørjan Marakatt Bertelsen