Velg en side
Hvor skal jeg begynne

Hvor skal jeg begynne

Hva er en god undervisning? Hvor skal jeg begynne?! Som underviser har du en sentral og krevende rolle i studentenes læringsprosess.  Du skal bidra til å skape et læringsmiljø som oppmuntrer til kritisk tenkning og læringslyst, gir  ytringsrom, anledninger for...

Undervisningsformer og strategier

Undervisnings-former og strategier Det finnes et stort spekter av mulige undervisningsformer og strategier – alt fra diskusjoner i et klasserom til ulike former for samarbeidslæring. Valgene kan variere avhengig av fagets art og kontekst. For å hjelpe deg på vei har...
ASSURE – Select strategies

ASSURE – Select strategies

Select strategies, media & materials Når du skal legge opp din strategi for undervisningen må du ta stilling til hvilke undervisningsmetoder og verktøy som er relevante og nyttige med tanke på hva du vil studentene dine skal kunne. Hvordan skal du gå frem for å...