Velg en side

Trenger du inspirasjon og nye ideer til din undervisning?

uDig er en samling av læringsressurser om undervisning og læring. Her vil du finne alt fra videoer, animasjoner, vitenskapelige artikler, og ikke mist erfaringer og tips andre undervisere vil dele med deg!

Hva vi har å tilby

Du vil bl.a. finne ressurser innenfor følgende kategorier:

Lær mer om dine studenter

Et vellykket læringsdesign avhenger at du vet så mye som mulig om de som faktisk skal lære noe. Det du vet eller innhenter av kunnskap om dine studenter gir deg viktig informasjon når du skal velge strategier og ressurser. 

Planlegg for læring

For å kunne lede studentene gjennom er læringsprosess, er du nødt til å vite hva som er «destinasjonen». I tillegg til læringsutbyttebeskrivelsene for det aktuelle emnet, er det også nyttig å formulere mer spesifikke, detaljerte målsettinger. 

Velg metoder og verktøy

Når du skal legge opp din strategi for undervisningen må du ta stilling til hvilke metoder og verktøy som er relevante og nyttige med tanke på hva du vil studentene dine skal kunne.

Teknologi og media

Med utgangspunkt i strategien du har lagt opp velger du hva du skal benytte for å støtte opp under det du har planlagt å gjøre og måten du vil formidle dette på. Ressurser kan være alt fra krittavler til sofistikerte digitale verktøy. 

Tilrettelegg for studentaktiv læring

Hvordan legge til rette for at studentene engasjerer seg i læringsprosessen, både individuelt og som gruppe? Her er det lurt å velge noen konkrete metoder for å oppmuntre til aktiv læring.

Evaluering og vurdering

Når du skal evaluere opplegget ditt, handler det først og fremst om å ta rede på hvorvidt studentene lærte det du hadde som mål at de skulle lære. 

De mest populære ressursene

Morbi non ligula diam. Duis ut dolor sodales, fermentum ipsum a, cursus leo. Morbi semper sem ut mauris tincidunt pulvinar. 

Hybrid undervisning

Lorem ipsum…

Motiver og engasjer studenter

Lorem ipsum…

Flipped classroom

Lorem ipsum…

Om læringsprosess og læringsteknikker

Lorem ipsum…

Design for læring

Bli kjent med ASSURE-modellen for læringsdesign.

Læringsdesign kan hjelpe deg bl.a. med å:

  • Lage gode strukturer for undervisning
  • Utvikle dine undervisningsstrategier, -materiale og -økter
  • Bestemme bl.a. hvilke studentaktiviteter, ressurser og teknologi som skal brukes i din undervisning
{

Se tips fra andre undervisere

Tips: Bryt isen! En såkalt "icebreaker" er en uformell aktivitet som har som formål å virke inkluderende og løse opp spent stemning i en gruppe. Ved...

Besøksadresse

Teorifagbygget, Hus 1,
4 etasje
Campus Breivika, Tromsø

(+47) 776 44 444

result.team@uit.no

Kontakt oss

9 + 14 =