Trenger du inspirasjon og nye ideer til din undervisning?

“Teaching Oracle” er en samling av læringsressurser om undervisning og læring. Her vil du finne alt fra videoer, animasjoner, vitenskapelige artikler, og ikke minst erfaringer og tips andre undervisere vil dele med deg!

Hva vi har å tilby

Du vil bl.a. finne ressurser innenfor følgende kategorier:

Hvor skal du begynne?

Som underviser har du en sentral og krevende rolle i studentenes læringsprosess.  Du skal bl.a. bidra til å skape et læringsmiljø som oppmuntrer til kritisk tenkning, læringslyst, samarbeid og kreativitet. Samtidig må du beholde oversikt, sørge for progresjon og ivareta de faglige aspektene ved læringsarbeidet.

Lær mer om dine studenter

Et vellykket læringsdesign avhenger av at du vet så mye som mulig om de som faktisk skal lære noe. Det du vet eller innhenter av kunnskap om dine studenter gir deg viktig informasjon når du skal velge strategier og ressurser. 

Planlegg for læring

For å kunne lede studentene gjennom en læringsprosess er du nødt til å vite hva som er «destinasjonen». I tillegg til læringsutbyttebeskrivelsene for det aktuelle emnet, er det også nyttig å formulere mer spesifikke, detaljerte målsettinger. 

Velg metoder og verktøy

Når du skal legge opp din strategi for undervisningen må du ta stilling til hvilke metoder og verktøy som er relevante og nyttige med tanke på hva du vil studentene dine skal kunne.

Tilrettelegg for studentaktiv læring

Hvordan legge til rette for at studentene engasjerer seg i læringsprosessen, både individuelt og som gruppe? Her er det lurt å velge noen konkrete metoder for å oppmuntre til aktiv læring.

Evaluering og vurdering

Når du skal evaluere opplegget ditt, handler det først og fremst om å ta rede på hvorvidt studentene lærte det du hadde som mål at de skulle lære. 

Design for læring

Bli kjent med ASSURE-modellen for læringsdesign.

Læringsdesign kan hjelpe deg bl.a. med å:

  • Lage gode strukturer for undervisning
  • Utvikle dine undervisningsstrategier, -materiale og -økter
  • Bestemme bl.a. hvilke studentaktiviteter, ressurser og teknologi som skal brukes i din undervisning
{

Se tips fra andre undervisere

Om undervisningsmetoder og erfaringerDiagnostisk vurdering Diagnostisk vurdering, også kalt førvurdering, er en vurdering som blir gjort av...

Om undervisningsmetoder og erfaringerFormativ vurdering Formativ vurdering har fokus på å ‘forme’ studenters læring og kunnskap. Dette i motsetning...

Om undervisningsmetoder og erfaringerSynkron og asynkron undervisning Synkron undervisning er undervisning i sanntid, dvs. når student og lærer er...

Om undervisningsmetoder og erfaringerSamstemt undervisning Samstemt undervisning dreier seg om å optimalisere undervisningen gjennom å sørge for at...

Tips: Bryt isen! En såkalt "icebreaker" er en uformell aktivitet som har som formål å virke inkluderende og løse opp spent stemning i en gruppe. Ved...

Besøksadresse

Teorifagbygget, Hus 1,
4 etasje
Campus Breivika, Tromsø

(+47) 776 44 444

result.team@uit.no

Kontakt oss

8 + 9 =