Tirsdag møttes alle rektorene fra universitetsskolene i Tromsø for å markere at universitetsprosjektet ved UiT blir utvidet i både tid og antall skoler. F.v Berit Grindstein, Bjerkaker skole, Birgit Ovesen, Kroken skole, Janne Johansen, Fagereng skole, Kent Johansen, Storelva skole, Berit Ingrid Aasmo, Langnes skole, Lena Abrahamsen, Tromstun skole, Elin Jørgensen, Tromsø kommune, Cecilie Bakkevold, Workinnmarka skole, Kari Henriksen, Tromsø kommune, Jill Solheim Nilsen, Gyllenborg, Sonni Olsen, dekan ved Fakultetet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Heidi Skøyen Johansen, Solneset skole.

UiT inkluderer to nye skoler i suksessen universitetsskoler. Studentrepresentant Mia Fyhn Jensen er ikke i tvil om at det gjør både lærerutdanningen og skolene enda bedre.

– Samarbeidet UiT har med kommunene om universitetsskolene betyr utrolig mye for vår masterutdanning. Universitetsskolene gir oss bedre praksis med gode praksislærere, de gjør det lettere å finne relevante, praksisnære og spennende forskningsprosjekter for oss studenter og de knytter tettere bånd mellom skolene og universitetet, slik at utdanningen vår er oppdatert på det som skjer i skolen akkurat nå. To nye ungdomsskoler med i prosjektet vil gi en enda mer allsidig praksis for oss studenter, sier Mia Fyhn Jensen, studentrepresentant i styringsgruppen for universitetsskolene i Tromsø.

Alle med videre
Da universitetsskoleprosjektet startet i 2011, var det med seks skoler. Tanken var å knytte tettere bånd mellom lærerutdanningen og praksisskolene for blant annet å gi studentene en bedre praksis og åpne opp for studentaktiv forskning i utdanningen. I 2014 ble to nye skoler inkludert – og det var meningen at prosjektet skulle avsluttes våren 2018. Tirsdag denne uken markerte Tromsø kommune og UiT Norges arktiske universitet at prosjektet utvides med tre år til, og at Tromstun og Kroken skole blir med i prosjektet.
– Vi ser at universitetsskoleprosjektet er med på å utvikle både utdanningen og skolene, og vi er svært fornøyd med både å få med to nye ungdomsskoler og at alle de eksisterende universitetsskolene ønsker å bli med i tre nye år, sier universitetsskolekoordinator ved UiT, Jan Fredrik Skogdal.

Rektor ved Kroken skole, Birgit Ovesen (t.v), rektor ved Tromstun skole, Lena Abrahamsen, universitetsskolekoordinator ved UiT, Jan Fredrik Skogdal, og avdelingsdirektør i Tromsø kommune, Kari Henriksen, møttes tirsdag for å legge planer for de tre neste årene med universitetsskoler i Tromsø. Foto: Stig Brøndbo

Påvirke
– For oss har det vært veldig lærerikt og positivt å få være en del av prosjektet. Vi får være med å forme utdanningen til våre framtidige kolleger, og vi får studenter i praksis som er interessert i å forske på problemstillinger som er aktuelle for oss, sier rektor ved Langnes skole, Berit Ingrid Aasmo. Langnes skole har vært med helt siden 2011, og er fornøyd med at prosjektet skal vare i tre år til.
Også rektorene ved de nye skolene er fornøyd med at prosjektet blir utvidet.
– Vi jobber hele tiden med å utvikle oss som skole, og vi har i flere år ønsket å bli med i universitetsskoleprosjektet. Universitetet er fremst med forskning på vårt fagfelt, og vi ønsker å komme tettere på denne forskningen, sier rektor Lena Abrahamsen ved Tromstun skole. Rektor ved Kroken skole kjenner seg igjen i det.
– Vi er kjempeglad og stolt over å ha blitt valgt ut som universitetsskole. På Kroken skole er vi opptatt av forskning og utvikling og ønsker et tettere samarbeid med UiT for å utvikle oss og lære – og i den grad vi kan – også bidra til en bedre lærerutdanning, sier rektor Birgit Ovesen ved Kroken skole.

Kopierer UiT
UiT Norges arktiske universitet la i 2010 om lærerutdanningen fra å være en fireårig utdanning til å bli en femårig masterutdanning for grunnskolelærere. Universitetsskoleprosjektet ble til som en del av masterutdanningen for å sikre en best mulig praksis for masterstudentene, og for at forskningsvillige skoler skulle åpne dørene for forskende studenter. Fra høsten 2017 ble grunnskolelærerutdanningen i resten av Norge gjort om til masterutdanninger, og i de nasjonale retningslinjene for den nye lærerutdanningen blir det nå opprettet lærerutdanningsskoler, etter modell fra universitetsskolene i Tromsø.

Knoppskyting
Etter suksessen med universitetsskoler for master i grunnskolelærerutdanningen, har UiT utvidet praksistankegangen til også å gjelde barnehagelærerutdanningen og lektorutdanningen 8-13 trinn. Sammen med Tromsø kommune har UiT startet med universitetsbarnehager og i samarbeid med Troms fylkeskommune er det nå universitetsskoler også for den videregående skolen.

 

Tekst og foto: Stig Brøndno. Opprinnelig publisert på UiTs nettsider 28.08.2018