Velg en side

Samstemt undervisning

Samstemt undervisning, eller constructive alignment, er et viktig prinsipp innen design for læring

Vitsen med samstemming

Samstemt undervisning dreier seg om å optimalisere undervisningen gjennom å sørge for at det er sammenheng mellom læringsutbytter, læringsaktiviteter og vurderingsformer.

 

Samstemt undervisning ble utviklet av John Biggs og Catherine Tang og er basert på en helhetlig forståelse av undervisning der de tre hovedelementene læringsutbytte, vurdering og læringsaktiviteter spiller sammen og påvirkes av hverandre. Tilsammen utgjør dette et gjensidig system som støtter opp under studentens læring. Implisitt i dette ligger det at man vil bevege seg bort fra den lineære, innholdsfokuserte tilnærmingen til undervisning.

I denne video får du  presentert Hva skjer når læringsutbytte, arbeidsformer og vurdering ikke er samstemte?

Hvordan går man frem for å samstemme?

Den mest etablerte fremgangsmåten når man jobber med samstemming av undervisning er å gå systematisk til verks med utgangpunkt i taksonomisk tenkning. En læringstaksonomi, er et klassifikasjon av innlæringsmål etter angitt etter nivå.

Når Biggs skal understreke betydning av å vektlegge sammenheng i opplegget og et fokus på hva studentene gjør lager han et tredelt skille mellom ulike nivå av undervisning:

^

1. Nivå: What the student is

«Blame the student»

^

2. Nivå: What the teacher does

«Blame the teacher»

^

3. Nivå: What the student does

«Blame the alignment»

Referanseliste | Anbefalt litteratur:

Andre relaterte innlegg