Planlegg ditt undervisningsopplegg

Effektiv undervisning som sikrer læring krever nøye planlegging. Læringsdesign eller også kalt design for læring vil hjelpe deg  å strukturere planleggingen.

Konseptet Design for læring

Det finnes ulike modeller innenfor design for læring som gjør det mulig å jobbe systematisk med refleksjon og forankring av ulike pedagogiske teorier og tilnærminger som egner seg best for undervisning og læring av ditt fag.

I denne video gir Kine Dørum kort presentasjon av hva Desig for læring dreier seg om.

ASSURE modellen:

6 steg til god læringsdesign

ASSURE-modellen er et nyttig verktøy som vil hjelpe deg til å strukturere planleggingen.

Det finnes selvsagt ingen fasitsvar på hvordan man bør legge opp undervisning, men denne modellen fremhever områder som er viktige å ta stilling til.

A — Analyze learners

Hvem er studentene dine?
 
Et vellykket læringsdesign avhenger at du vet så mye som mulig om de som faktisk skal lære noe.

S — State standards & objectives

Hva forventes det at studentene skal lære?

Du må vite hva som er «destinasjonen» for dine studenters læringsprosess.

S — Select strategies, technology, media & materials

Hvordan skal du gå frem?

Finn metoder og verktøy som er relevante og nyttige for hva du vil studentene dine skal kunne

U — Utilize technology, media & materials

Hva slags ressurser og materiale kan du bruke?

Velg hva du vil benytte for å støtte opp under din planlagte strategi og formidlingsmåte.

R — Require learner participation

Hvordan får du deltakelse og aktivitet?

Legg til rette for at studentene engasjerer seg i læringsprosessen, både individuelt og som gruppe.

E — Evaluate & revise

Fungerte det slik du hadde tenkt?

Ta rede på hvorvidt studentene lærte det du hadde som mål at de skulle lære.

Referanseliste | Anbefalt litteratur:

  • Heinich, R., Molenda, M., Russell, J. D., & Smaldino, S. (1999). Instructional media and technologies for learning (6th ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
  • Reiser, R.A. (2001). A history of Instructional Design and Technology: Part II: A History of Instructional Design. Educational Technology Research and Development, 49(2), 57-67.
  • Seel, N. M., Lehmann, T,. Blumschein, P. & Podolskiy O. A. (2017). Instructional Design for Learning: Theoretical Foundations. Rotterdam: Sense Publishers.

Nyttige ressurser:

  • ASSURE-kart for arbeid med læringsdesign (.PDF 28 MB)