Hva er et LMS (Learning Management System)

I dette kapitlet skal vi se nærmere på hva et LMS er. Vi starter med en video som både tematiserer hva e-læring er, men som også viser hvordan et LMS kan brukes i en undervisningsssammenheng. I kapitlet “Aktuell litteratur om LMS” har vi lagt tre små “reklamevideoer” laget av den nåværende eieren av Fronter, Pearson. Disse videoene kan både sees som informasjon om Fronter, men også som et innspill til diskusjon om de muligheter og utfordringer som LMS’et stiller oss ovenfor. Du kan derfor gjerne hoppe direkte til dette kapitlet om du ønsker mer informasjon om Fronter allerede nå. La oss først se videoen: “E-learning”. Dette er en video som er laget UN.

  Begrepet LMS er beskrevet i mange sammenhenger. En god definisjon av begrepet finner du Wikipedia:

Tidligere UNINETT ABC – som i dag en del av “Senter for IKT i utdanningen” – laget i sin tid et temahefte om LMS. Dette heftet er gir nyttig informasjon om hva et LMS er og hvordan det brukes. Vi ber deg derfor lese dette teamheftet:

Fronter inneholder mange ulike verktøy. For å gi deg som bruker en oversikt over hvilke verktøy som finnes har vi laget en Powerpoint som viser dette.

Vi håper du nå har en bra oversikt over hva et LMS er. I kapitlet “Aktuell litteratur om LMS” vil du finne flere artikler som går dypere inn i de mange muligheter og utfordringer som LMS ofte gir oss.