ProTeds virkeområde er hovedsakelig lærerutdanningene på barneskole, ungdomsskole og videregående, men denne høsten har vi også støttet prosjekter på andre utdanninger, deriblant Universitetsbarnehageprosjektet i Tromsø (UbiT) og BarnSted

Ideen om universitetsskoler, eller lærerutdanningsskoler som det også kalles, oppsto relativt parallelt ved UiT og UiO i 2010. Allerede i 2011 ble de første skolene valgt ut og prosjektet har gått strålende siden den gang.  Universitetsbarnehageprosjektet er basert på samme prinsipp og startet opp i begynnelsen av 2017. Så langt er det etablert 6 universitetsbarnehager i Tromsø.

BARNkunne er et senter for barnehagekunnskap hvor det gjennom aktiviteter som engasjerer forskere, barnehager, barnehagelærerutdanninger, organisasjoner og andre aktuelle samarbeidspartnere med felles mål, samles og utvikler ny kunnskap, innsikt og handlinger for en mer sosialt rettferdig og økologisk bærekraftig fremtid for og med barnehagesektoren. BARNkunne ble åpnet i august 2018 og har strategisk forankring på Høgskolen på Vestlandet men 2 av de 10 arbeidspakkene har tilknytning til UiT – Norges arktiske universitet, deriblant BarnSted – fortid, nåtid og framtid. Arbeidspakken ledes av Anne Myrstad og Tromsø kommune er samarbeidspartner.

I uke 38 var det duket for avspark for prosjektet. Den første dagen ble det avholdt følgende åpne forelesninger i Qvigstad auditoriet på ILP mellomveien.

  • Introduksjonsforelesning v /post.doc. Abigail Hackett, Manchester MET: Answering the world: rolling down hills as a dance of animacy
  • «Midt-Troms Barnemuseum. Lek med historie» v/ direktør Lisa Gay Bostwick, Midt-Troms Museum
  • Introduksjon av Environmental Art v/ PhD student Tona Gulpinar, OsloMET

Dagen etter var det duket for workshop og ekskursjon ut til Skavberget på Straumshella hvor undertegnede også hadde gleden av å få være med.

Til tross for at det var en relativt regntung høstmorgen var det godt stemning blant de rundt 15 deltagerne som var med ut til Hella. Blant disse var det representanter fra de to universitetsbarnehagene som deltar på prosjekter, samt andre partnere fra både Bergen og Manchester Metropolitan University.

Første post på programmet var introduksjon og inspirasjon av helleristningene ved Skavberget v/ arkeolog og konservator Ragnhild Myrstad fra Troms fylkeskommune. Hun forteller og viser oss 3 helleristnings felt som ligger med ca. 50 meter mellomrom i en skråning. Feltet som ligger høyest er anslått å være så mye som 9000 år gammelt mens feltene lengre ned er yngre. Dette bekrefter at område har blitt brukt og hatt en funksjon og formidlet et budskap gjennom tusener av år. Mens vi står her blir vi oppfordret til å se på landskapet og tenke på hvordan det så ut tidligere og hvordan våre forfedre har opplevd det. Kan vi i det hele tatt tenke oss til dette med våre forutsetninger i dag? Vi blir bedt om å ta med oss inntrykkene herfra videre utover dagen.

Det er en kort gåtur fra helleristningsfeltet til neste stopp på turen. Ved Hella utfartssted slår vi leir inne i den tyske bunkersen som ligger ved sjøen. (bilde). Det tar ikke lang tid før kaffebålet spraker godt og lunsjen forberedes.

Etter pausen var neste økt på programmet Environmetal Art i fjæra. Første del av oppgaven er at hver enkelt finner seg en plass å være. Her skal man stå i stillhet i ca. 10 minutter og bare ta inn inntrykkene i området. Hva ser, hører eller føler man? Hvor går tankene og er det noe vi legger merke til i omgivelsene? Etter at tiden var ute ble alle samlet og la fram sine observasjoner. For mange gikk tankene mot havet og minner fra oppveksten nær sjøen. Flere påpekte også at man slapper av og senker skuldrene, rett og slett får et avbrekk fra travle arbeidsdager. Mange fikk også en nysgjerrighet mot det man så, f.eks. hvordan er temperaturen i den lille dammen på berget og hvordan er overflaten på denne steinen eller treet?

Andre del av oppgaven gikk ut på danne grupper som skulle skape noe kunstnerisk i og med landskapet. Fra tidligere var vi inspirert av historien i området men nå skulle fokuset også inkludere opplevelser og sansing. Oppgaven er enkel men likevel utfordrende. Mange av gruppene valgte å følge sprekker, linjer eller forhøyninger i berget men å fremheve det ytterligere med steiner, tang eller blomster. Når kunstverkene var ferdige skulle gruppen som laget det kort presentere ideen for de andre gruppene som fikk muligheten til å kommentere. Det er ganske interessante svar og de konnotative tolkningene varerier stort. Ofte blir kontrastene mellom lys og mørke, levende og ikke-levende, i bevegelse og stillestående trukket frem. I dag er vi bare voksne personer tilstede, men å gjennomføre denne aktiviteten med barn vil absolutt gi en helt annen tolkning og stemning, noe som gjør oppgaven ytterligere interessant og bekrefter at voksne og barn sanser og opplever landskap og sted ulikt.

Når presentasjonen av kunstverkene er over er det på tide å rydde sammen og ta bussen mot Tromsøya igjen. Det som startet som en litt regntung dag har nå gått over til å bli en strålende finværsdag med mange kreative og sanselige inntrykk.

Denne workshopen ved Hella hadde som hensikt å utforske flere spørsmål; Hvordan former historier fra fortiden vår opplevelse av sted? Hvordan legge til rette for sanselige og kroppslige møter med og historie, topologi, materialitet, klima og værforhold i en barnehagefaglig kontekst? Hvordan virker de ulike stedskomponentene sammen og danner vilkår for hvordan vi sanser et sted? Opplegget som ble prøvd ut skal igjen brukes på barnehagebarn i 4-5års alderen neste vår. I første omgang er det universitetsbarnehagene Bukkespranget Naturbarnehage og Lunheim barnehage som skal delta i pilotprosjektet. I samarbeid med barnehagene skal forskere være med å utforske sammen med personalet og barnehagebarna. Man vil se barnehagens praksis gjennom et sted og samspillet det skaper. Barn korresponderer på det de opplever og ser, noe som gjør det interessant å utforske nye praksiser i omgivelser hvor flere ting spiller inn. Har sted egentlig noen betydning for barnehagens praksis? Målet er å skape bærekraftige prosesser for alle.  Hella, som ligger en kort bussreise fra Tromsø sentrum og byr på mange muligheter i denne sammenheng både med tanke på helleristningsfeltene, de fine områdene ved sjøen og de eldre bygningene i området. For øvrig må man ikke ut til et spesielt sted. Alle sted har sine særegenheter bare man leter og det er derfor fullt mulig å gjøre samme aktiviteter i nærområdet. Det åpner også opp for tverrfaglig samarbeid slik det tydelig har gjort ved Hella. Her har både historie, musikk, kunst og håndverk, samfunnsfag og matematikk vært inkludert på ulike måter.

Tusen takk for at jeg ble spurt om å være med på turen og på vegne av ProTed ønsker vi BarnSted lykke til!