Praktisk info

På grunn av smittesituasjonen i Norge vil konferansen foregå digitalt den 7. og 8. februar, 2022.

Oppdatert program foreligger.

Lenke til konferansen vil sendes ut til påmeldte deltakere.

 

ARRANGØR

Konferansen arrangeres av Results (Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi) forskningsgruppe som arbeider med det NFR-finansierte innovasjons- og utviklingsprosjekt SLUSEN – Studieledelse, læring og undervisning i endring ved Result ), ved UiT Norges arktiske universitet

Prosjektets hovedfokus er å utvikle bedre og mer samstemte koblinger mellom kvalifiseringsordninger og ledelse av studieprogrammer. Det overordnete målet er å styrke undervisningen og kvalitetsutvikling for å skape bedre vilkår for studenters læring. 

Illustrasjon: Evita Bergstad

PÅMELDING

Påmelding til konferansen er nå lukket

Påmeldingsfrist: 2. februar 2022

Konferanseavgift kr. 0,-

Fordi denne konferansen avholdes digitalt vil den ikke medføre utlegg for påmeldte deltakere.

 

Praktisk informasjon

Evita Bergstad

økonomi

Kari Riddervold

faglig

Ragnhild Sandvoll

Hvem er vi?

førsteamanuensis

Ragnhild Sandvoll, prosjektleder

stipendiat

Ann Karin Tobiassen, prosjektgruppen

førsteamanuensis

Ådne Danielsen, prosjektgruppen

Førsteamanuensis

Iris Borch, prosjektgruppen

førsteamanuensis

Øystein Lund, prosjektgruppen

professor

Trine Fossland, prosjektgruppen

seniorrådgiver

Kari Riddervold, administrator

rådgiver

Evita Bergstad, administrator