Velkommen til digital konferanse

ved UiT Norges arktiske universitet

7.–8. februar 2022

«Utdanningskvalitet i endring? Mellom realiteter og idealer»

Konferansens tema

Hva har økt nasjonalt og lokalt fokus på utdanningskvalitet ført til for studenter, for undervisere og for utdanningsledere som jobber med utvikling og styrking av undervisning og læring? Hvordan kan vi identifisere utfordringer og finne mulige løsninger, og hva kan vi lære av hverandre?

Vi (Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi – Result –ved forskningsgruppen SLUSEN) inviterer til konferanse om utdanningskvalitet i høyere utdanning. Konferansen vil foregå digitalt, den 7. og 8. februar, 2022. Her vil vi diskutere og dele erfaringer om kvalitet i utdanning ved universitet og høgskole. Målgruppen for konferansen er forskere og undervisere med interesse for kvalitetsarbeid, utdanningsledere og øvrige faglige/administrative ansatte med ansvar for kvalitet i utdanninger.

REGISTRERING/PÅMELDING AVSLUTTET