Masterkonferansen

Siden våren 2015 har Norges arktiske universitet – UiT uteksaminert lærerstudenter med 5-årig integrert master i lærerutdanning for trinn 1.-7. og 5.-10. På andre masterutdanninger ved ILP er det vanlig at den avsluttende eksamen består av en prøveforelesning og/eller muntlig eksamen (forsvar av oppgaven) i tillegg til den skriftlige innleveringen. I slike tilfeller har sensorkommisjonen allerede gitt studentene en midlertidig karakter og vår erfaring er at denne karakteren i få tilfeller blir endret etter muntlig eksamen. Med den nye utformingen av studiet ville vi derfor tenke annerledes og prøve noe nytt. Ved at alle studenter skal planlegge og gjennomføre en egen forskning på masteroppgaven står de igjen med mye kunnskap, resultater og erfaringer som med fordel kunne bli spredt til et større publikum enn den vanlige sensorkommisjonen. Masterkonferansen ble derfor skapt ikke bare for å feire våre avgangselever, men også for å gi studentene en arena hvor de kan presentere sine prosjekter for et bredere publikum. Hvert år blir kunnskapsministeren og andre eksterne foredragsholdere som er bemerkelsesverdige innen nasjonal eller internasjonal lærerutdanning invitert til å delta på konferansen. På denne måten kan studentene bli hørt og kanskje masterarbeidet deres inspirerer dem til videre forskning eller større bevissthet rundt eget yrke.

Masterkonferansen har blitt et fast årlig arrangement ved ILP. I oversikten under kan du finne informasjon og relevante nyheter fra tidligere år.


2017

29.-30. mai gikk ILP’s tredje masterkonferanse av stabelen med nesten 200 deltakere. Årets konferanse var også noe spesiell da første dag var viet den nasjonale konferansen «Fraspark for master i grunnskolelærerutdanning» for å markere at hele landet nå starter sine masterprogram for GLU 1 – 7 og GLU 5 – 10. Målet var å samle utdanningsmiljøene og viktige samarbeidspartnere til en lærerik dag med utveksling av erfaringer og forventninger, og betraktninger fra et internasjonalt ståsted. I tillegg til utvalgte presentasjoner av studentprosjekter ble det også fordrag med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, tilsynsdirektør Øystein Lund (NOKUT) og Philippa Cordingley fra CUREE (centre for the use of research and evidence in education). Foredragene ble også streamet på UiT’s nettsider.

Den andre dagen startet med plenumsforedrag av Siw Skrøvset om arbeidet i Kunnskapsdepartmentets ekspertutvalg for lærerutdanning. Det ble videre satt fokus på hvordan tidligere ferdigutdannede lærere har det i jobben sin og deretter presentasjon av prosjekter og erfaringer fra årets avgangselever.

Program 29.-30. mai 2017 – pdf
Parallelle studentpresentasjoner – pdf

Nyheter:
Ba om leksehjelp fra ministeren (17.05.2017)

 

2016

Den andre årlige masterkonferansen ble arrangert 30.-31. mai 2016. Konferansen ble åpnet av rektor Anne Husebekk og også denne gang var kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen tilstede for å holde foredrag. Videre ble det holdt studentpresentasjon av 1.-7. og 5.-10. trinn og to av fjorårets studenter kom og fortalte om deres første år som lærer. Etter de felles foredragene holdt årets avgangselever presentasjoner av egne prosjekter og resultateter i parrallelle sesjoner. 

Program 30.-31. mai 2016 – pdf
Parallelle studentpresentasjoner
Pedagogstudentene i Tromsø: Oppsummering av masterkonferansen 2016 – ekstern lenke

Nyheter:
Ministeren imponert over UiT-master (30.05.2016)
Tromsø var først – nå skal utdanningen innføres i hele landet (30.05.2016)

 

2015

Den første masterkonferansen ved UiT ble arrangert 01.-02. juni 2015. Konferansen, som hadde over 230 påmeldte deltagere, ble åpnet av rektor Anne Husebekk. Utover den første dagen ble det gitt foredrag av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og utvalgte studenter fra hvert program. Tromsøs ordfører Jens Johan Hjort og prorektor ved UiT, Wenche Jakobsen, hadde også innlegg. Dagem ble avsluttet med parallelle studentpresentasjoner. Den andre dagen startet med en forlesning fra Börje Ehrstrand som er rektoren som forandret skolemiljøet på skolen han arbeidet så drastisk at det i dag omtales som «Mirakelet i Rinkeby». Deretter fulgte en presentasjon om universitetsskoleprosjektet før de siste studenetene presenterte sine prosjekter i parrallelle sesjoner.

Program 01.-02. juni 2015 – pdf
Parallelle studentpresentajoner – pdf

Nyheter: 
Börje Ehrstrand: Læreren er ikke en undervisningsmaskin (27.05.2015) – ekstern lenke
Statsråd fikk 13 kilo UiT-forskning (11.09.2015)
Historiske lærerstudenter (08.06.2015)
Historisk lærerkull ble uteksaminert (01.06.2015)
Ministeren ville diskutere masteroppgave (01.06.2015)