Livskvalitet i skolen – Lærdommer fra forskningsprosjektet Trivsel i Tromsø

I 2012 startet prosjektet Trivsel i Tromsø. Prosjektet er det største forskningsprosjektet som har vært drevet i samarbeid med UiT og grunnskoler i Tromsø, og er unikt i forhold til mengde data som er samlet inn, publisert forskning og medvirkning fra skolene som har deltatt. Mandag 19. november markerte vi at prosjektet var over med en stor dialogkonferanse sammen med de 6 deltagende skolene. Dagen startet med et strålende foredrag av Trond Haukedal og deretter presentasjon av hovedresultater fra Gunstein Egeberg. Deretter ble de nesten 190 deltagere delt inn i mindre grupper, først på tvers av skolene og senere sammen skolevis, for å jobbe med spørsmål. Gruppearbeidet ble avsluttet med at hver gruppe tegnet en plakat av et tiltak de vil gjøre eller allerede gjør. Helt på tampen av dagen fikk vi også en avslutning fra Jon-Halvdan Lenning ved Mobbeombudet i Troms. Vi er glade for at så mange har vært med på dette prosjektet siden 2012 og at så mange var med å markerte dagen! Hva som skjer videre er ikke godt å vite. Trivsel i Tromsø har en enorm mengde data som prosjektleder Steinar Throvaldsen vil jobbe med i flere år fremover. Det er også mye materiale for annen forskning og bruk i f.eks. mastergrader eller doktorgrader. Hvem vet, kanskje blir det et Trivsel i Tromsø 2 også?

 

Presentasjoner:

Trond Haukedal – Trivsel i skolen
Gunstein Egeberg – Trivsel i Tromsø
Jon-Halvdan Lemming – Mobbeombudet i Troms

Bilder fra dagen og av plakatene som ble laget. Klikk på bildene for å forstørre.