Inspirasjon

La elevene bli kjent med rytmefigurer og noteverdier gjennom å bruke rytmekort!

På denne siden beskrives ulike læringsaktiviteter myntet på gehørtreningsundervisning. Noen av øvelsene egner seg også godt som en del av oppvarmingen i kor-/ korpsøvelsen!

Rytmekortdiktat
 1. Læreren synger en kort melodi eller “dakker” en rytme som inneholder rytmefigurene som skal læres.
 2. Elevene gjentar sangen eller rytmen helt til de kan den.
 3. Elevene pusler det rytmiske forløpet ved hjelp av rytmekort.

Tips: Tilpass aktivitetens vanskelighetsgrad på følgende måter:

Enkel versjon: Eleven har foran seg de rytmekortene som er nødvendige for å pusle rytmen. Elevens oppgave er å legge dem i riktig rekkefølge.

Viderekommen versjon: Eleven har et større utvalg av rytmekort tilgjengelig. Her må eleven ta stilling til hvilke rytmefigurer som ble brukt, i tillegg til å legge dem i riktig rekkefølge.

Enda mer viderekommen versjon: Eleven noterer selv rytmen som blir foresunget, men kan bruke rytmekortene som støtte i arbeidet. I tillegg til å avgrense hvilke rytmefigurer som kan være i spill, vil rytmekortene være til hjelp for å huske hvordan rytmefigurene noteres.

Tips: Tilpass aktiviteten gjennom kun å bruke deler av et rytmekortsett. Etterhvert som elevene mestrer rytmene, kan du supplere med flere kort fra samme sett.

Førstemann!
 1. Én elev lager en rytme ved hjelp av rytmekort.
 2. Eleven synger sin rytme for de andre elevene. Medelevene gjentar rytmen til de kan den.
 3. Når alle elevene har lært rytmen, legger de rytmen ved hjelp av egne rytmekort.
 4. Førstemann som legger riktig rytme, lager neste rytme.

Tips:

 • La elevene jobbe i par istedenfor individuelt.
 • Bestem på forhånd hvor lang rytmen skal være.
 • Tilpass aktiviteten gjennom kun å bruke deler av et rytmekortsett. Etterhvert som elevene mestrer rytmene, kan du supplere med flere kort fra samme sett.
Aktivitet med store rytmekort

Denne aktiviteten passer godt for barn i gruppe, eller for en gruppe med nybegynnere i alle aldere. Den utvidede øvelsen (se nedenfor) passer godt som aktivitet også for musikanter med litt erfaring.

 1. Gruppen står i ring og går/ tramper fjerdedelspuls. Fokuser på å finne og holde en felles puls før rytmekort tas i bruk.
 2. Læreren holder opp et av de store rytmekortene. Gruppen klapper rytmefiguren på rytmekortet. Klapp rytmen helt til nytt rytmekort blir vist, bytt da til den nye rytmefiguren. Pulsen gås/ trampes kontinuerlig gjennom hele aktiviteten.

 

Utvidelse av øvelsen:

 1. Bestem taktart.
 2. Elevene markerer taktarten mens de går pulsen. Dette kan eksempelvis gjøres gjennom å ta et steg frem på hver éner, eller ved å trampe hard på éneren og gå på tå på øvrige slag. Fokuser på felles puls og taktartsfølelse før rytmekortene tas i bruk.
 3. Læreren holder opp et av de store rytmekortene. Bestem når i takten rytmefiguren skal klappes. Eksempel: “Rytmefiguren på bildet skal klappes på hver toer”. Bytt rytmekort etter eget ønske.
 4. For ytterligere utvidelse av øvelsen: Gjør som beskrevet i punkt 3, men uten å gå pulsen. Nå må både puls og taktart behandles i elevens indre. Greier gruppen å holde samme puls, slik at rytmefiguren klappes samtidig av alle?

Tips:

Bruk anledningen til å lære elevene begrepene puls og rytme.

I videoen demonstrerer studenter ved UiT-Musikkonservatoriet aktiviteten Førstemann!