Intervaller


Intervals

Denne modulen inneholder musikkeksempler på intervallene opp til oktav størrelse. Alle intervallene er satt inn i tonale sammenhenger. Eksempler på intervaller slik de forekommer i fritonale sammenhenger fins i modulen Strukturer i fritonal musikk.

English introduction

This module on Musicificium features music examples of intervals up to the size of an octave. All the intervals are presented within tonal contexts. For examples of intervals occurring in non-tonal contexts, please refer to the module Structures in Atonal Music.