Taktarter med tredelt grunnslag


Meters where the beat subdivides into three

Denne modulen består av eksempler på musikk som går i taktarter med tredelt grunnslag. Med tredelt grunnslag menes grunnslag slik som den punkterte fjerdedelen, som vanligvis underdeles i tre. Kapitlene nedenfor inneholder eksempler på de vanligste taktartene med tredelt grunnslag.

This module contains music examples on meters where the beat is subdivided into three, such as in the dotted quarter note and the dotted half note.