Varianter av mollskalaen


Variants of the minor scale

Denne modulen består av musikkeksempler der ulike varianter av mollskalaen er benyttet. Eksempler på musikk bygd over de mollmodale skalaene dorisk og frygisk fins i modulen om modalitet.

English introduction

This module consists of music examples that utilize various variations of the minor scale. Examples of music built on the minor modal scales of Dorian and Phrygian can be found in the module on modality.