Moll: ulike varianter

Denne modulen består av musikkeksempler der ulike varianter av mollskalaen er benyttet.
Eksempler på musikk bygd over de mollmodale skalaene dorisk og frygisk fins i modulen om modalitet.