Modalitet

Her finner du eksempler på musikk i de vanligste kirketoneartene.

Aeolisk/ ren moll finner du eksempler på i modulen “varianter av mollskalaen”