Taktarter med todelt grunnslag

Denne modulen inneholder eksempler på musikk som går i taktarter med todelt grunnslag. Med todelt grunnslag menes grunnslag som normalt underdeles i to, slik som fjerdedel, halvnote og åttendel.

Kapitlene nedenfor inneholder eksempler på de vanligste regulære taktartene med todelt grunnslag. Eksempler på irregulære taktarter som 5/4 og 7/4 fins i modulen Skjeve taktarter.