Dekorativt bilde

Taktarter med todelt grunnslag


Meters where the beat subdivides into two

Denne modulen inneholder eksempler på musikk som går i taktarter med todelt grunnslag. Med todelt grunnslag menes grunnslag som normalt underdeles i to, slik som fjerdedel, halvnote og åttendel.

This module showcases examples of music in time signatures where the beat is subdivided into two, such as the quarter note, half note, and eight note.

Kapitlene nedenfor inneholder eksempler på de vanligste regulære taktartene med todelt grunnslag. Eksempler på irregulære taktarter som 5/4 og 7/4 fins i modulen Skjeve taktarter.