Åttendelstriol

På denne siden finner du øvingsmateriale til arbeid med åttendelstriolen.

De to første filene er versjoner av samme etude; den første er med instruksjonstekst, den andre uten.

Pdf-fil til øvelsene dukker opp når du klikker på ønsket notebilde. Last ned, skriv ut og syng eller spill!