Kvartkjeder

Her finner du oppgavemateriale som omhandler kvartkjeder/ kvartakkord. Materialet er progressivt ordnet, med de enkleste oppgavene først.

Klikk på bildet av oppgavearket for å hente pdf-fil.

Oppgavesett 1: Shorter: Witch hunt

Oppgavesett 2: Bartók: Konsert for orkester, introduzione