Hel-halvskala (dimskala)

 

Skalaen er en oktatonisk skala, altså en skala som består av åtte ulike toner. Den er også kjent som Messiaens andre modus.

 

Eksempler fra musikklitteraturen

The Gadfly suite, Finale
(D. Shostakovitsj)

A riveder le stelle
(I. Lidholm)

Tema basert på oppadgående dimskala (alle tonetrinn i skalaen bortsett fra trinn 7) kan høres i sopran fra 9:12, i herrestemmer fra 10:10 og hos sopransolist fra 10:38.